Backup and Transfer

Prenos sadržaja sa Android telefona

Na svom starom Android telefonu preuzmite HTC alatka za prenos i upotrebite ga za prenos vašeg sadržaja na svoj novi HTC telefon.

Vrste lokalno sačuvanog sadržaja na Vašem starom telefonu koje HTC alatka za prenos može preneti obuhvataju kontakte, poruke, muziku, fotografije, video zapise i neka podešavanja. Više vrsta podataka, kao što su istorija poziva, e-mail nalozi i neka podešavanja HTC aplikacija, mogu se preneti sa HTC telefona koji imaju HTC Sense 5.5 ili noviju verziju.

 1. Na svom novom telefonu idite na Podešavanja.
 2. Dodirnite Pribavi sadržaj sa drugog telefona ili Sistem > Pribavi sadržaj sa drugog telefona.
 3. Odaberite želite li preneti sadržaj sa HTC Android telefona ili drugog Android telefona.
 4. Na ekranu Prebacivanje podataka sa drugog telefona dodirnite Dalje.
 5. Na svom starom telefonu preuzmite i instalirajte HTC alatka za prenos iz aplikacije Google Play Store i otvorite ovaj alat.
 6. Kada se na starom telefonu pojavi PIN, pre nego što nastavite, uverite se da se isti PIN pojavio i na vašem novom HTC telefonu.
  Napomena: Ako se PIN nije prikazao, dodirnite Pokušaj ponovo na svom starom telefonu. Ako se na ekranu ne pojavi PIN, to može značiti da Vaš stari telefon ne može da se poveže sa Vašim HTC telefonom. Ako se navedeno dogodi, probajte da koristite drugu metodu prenosa.
 7. Na vašem starom telefonu, dodirnite Potvrdi.
 8. Na Vašem starom telefonu odaberite vrste sadržaja koje želite preneti i dodirnite Prenesi.
 9. Pričekajte dok se prenos ne završi.
 10. Dodirnite Gotovo na oba telefona.