Backup and Transfer

Obnavljanje rezervne kopije preko vašeg Google naloga

Evo kako da obnovite sačuvanu rezervnu kopiju iz svoje Google Disk memorije na svom novom HTC telefonu.
  1. Kada prvi put uključite telefon ili nakon što ste vratili fabrička podešavanja, pratite uputstva na ekranu da biste počeli da podešavate telefon.
  2. Ako se to od Vas zatraži, prijavite se na vaš Google nalog.
  3. Odaberite sa kog starog telefona želite da obnovite aplikacije i podatke.
  4. Odaberite obnavljanje svih aplikacija ili izaberite samo one koje želite da instalirate na svom novom telefonu.
  5. Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanja telefona i obnovili aplikacije.
Napomena: Obnavljanje pozadine može da zavisi od kompatibilnosti rezolucija ekrana vašeg starog i novog telefona.