Backup and Transfer

Obnavljanje preko usluge HTC kreiranje rezervne kopije

Ako ste kreirali rezervnu kopiju Vašeg starog telefona koristeći HTC kreiranje rezervne kopije, možete da obnovite sačuvanu rezervnu kopiju na svom novom HTC telefonu.
Važno:
 • Obnavljanje rezervne kopije će presnimiti trenutne podatke i podešavanja na HTC telefonu.
 • Zavisno od količine sadržaja, obnavljanje rezervne kopije na telefon preko veze za prenos podataka može uzrokovati dodatne troškove i trajati dugo. Preporučeno je korišćenje Wi‍-Fi veze.
 • Za povratak plaćenih aplikacija, potrebno ih je preuzeti i instalirati preko aplikacije Google Play Store.
 1. Nakon što ste završili podešavanje svog novog HTC telefona, otvorite Panel s obaveštenjima, pa dodirnite obaveštenje Prenesi ili vrati sadržaj.

  Takođe, možete da idete na Podešavanja, a zatim dodirnite Sistem ili Kreiranje rezervne kopije i resetovanje.

 2. Dodirnite Obnovi iz HTC kreiranja rezervne kopije.

  Ako je na vašem telefonu fabrički instaliran Android 6 ili novija verzija, od vas će biti zatraženo da preuzmete aplikaciju HTC obnavljanje. Instalirajte i otvorite ovu aplikaciju, a zatim dodirnite Obnovi iz HTC kreiranja rezervne kopije.

 3. Ako se pojavi ekran HTC nalog, prijavite se koristeći isti nalog koji ste ranije koristili za kreiranje rezervne kopije svog starog telefona.

  Tada će se prikazati vaša istorija kreiranja rezervne kopije.

 4. Odaberite rezervnu kopiju, a zatim dodirnite Dalje.
 5. Ako se to od Vas zatraži, prijavite se na vaš nalog za skladištenje na oblaku.
 6. Pratite uputstva na ekranu da biste obnovili rezervnu kopiju i nastavili sa podešavanjem telefona.
 7. Otvorite panel Obaveštenja kako biste proverili da li ima obaveštenja za završetak podešavanja telefona.

Besplatne aplikacije možete povratiti sa Google Play Store-u pozadini, a proces možete pratiti u delu statusne trake sa obaveštenjima. Za povratak plaćenih aplikacija, potrebno ih je preuzeti i instalirati iz aplikacije Google Play Store.