Backup and Transfer

Kreiranje rezervne kopije na Android 8 ili 9 telefonu

Na HTC telefonima na kojima je instaliran Android 8 ili 9, evo šta može da se sačuva u rezervnoj kopiji Google Disk pomoću vašeg Google naloga.
Početni ekran Pozadina
Lista aplikacija
 • Aplikacije instalirane putem Google Play Store.
 • Veličina mreže ekrana aplikacije, redosled sortiranja i folderi aplikacija koje ste kreirali na Prilagođenom prikazu.
Podaci aplikacije
 • SMS tekstualne poruke.
 • Istorija poziva.
 • Podaci koji su sinhronizovani na vaš Google nalog, kao što su Kontakti, Kalendar, Gmail i još mnogo toga.

  Savet: Da biste videli i odabrali tipove podataka za sinhronizaciju, idite na Podešavanja > Nalozi i sinhronizacija ili Podešavanja > Korisnici i nalozi. Dodirnite svoj Google nalog, a zatim dodirnite Sinhronizacija naloga.

 • Radnje u aplikaciji koje ste snimili u telefonima koji podržavaju Edge Sense.
 • Podaci u određenim fabrički instaliranim aplikacijama, kao što su HTC Sat i Vremenska prognoza.
 • Podaci aplikacija trećih strana koje ste instalirali, zavisno od toga da li te aplikacije dozvoljavaju ovo.
Podešavanja uređaja Tonovi zvona, Wi‍-Fi mreže i njihove lozinke, kao i određena podešavanja uređaja.

Napomena: Da biste napravili rezervnu kopiju SMS poruka na telefonu, kao što je HTC 10 koji je ažuriran od Android 6 na 7, a zatim na Android 8, potrebno je da uklonite svoj Google nalog—onaj koji ste koristili kao nalog za kreiranje rezervne kopije—i da se ponovo prijavite na taj nalog.

Pratite korake u nastavku da biste kreirali rezervnu kopiju HTC telefona sa operativnim sistemom Android 8 ili 9.

 1. Idite na Podešavanja.
 2. Zavisno od modela telefona, učinite nešto od navedenog:
  • Dodirnite Sistem > Kreiranje rezervne kopije.
  • Dodirnite stavku Kreiranje rezervne kopije i resetovanje > Google nalog.
 3. Proverite da li je Kreiranje rezervne kopije na Google disku uključeno.
 4. Koristite primarni Google nalog koji je prijavljen na vašem telefonu kao nalog za kreiranje rezervne kopije.

  Ili dodirnite Nalog za kreiranje rezervne kopije da biste dodali ili izabrali drugi Google nalog i koristite ga za kreiranje rezervne kopije.

 5. Dodirnite Podaci aplikacije, a zatim proverite da li je Automatsko obnavljanje uključeno.

  Ovo dozvoljava da podaci i podešavanja aplikacije budu obnovljeni kada ponovo instalirate aplikaciju na drugom telefonu.

Opcija automatskog kreiranja rezervne kopije vašeg telefona periodično će praviti rezervnu kopiju u privatnom folderu u Google Disk. Rezervna kopija podataka se neće računati u vašu Google Disk kvotu za skladištenje. Velike datoteke ili datoteke koje su programeri aplikacija izabrali da isključe neće biti sačuvane u rezervnoj kopiji.

Takođe možete da dodirnete Kreiraj rezervnu kopiju sada da biste ručno kreirali rezervnu kopiju bilo kada.