Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) określa sposoby gromadzenia, używania i udostępniania przez firmy HTC Corporation, HTC America, Inc. oraz podmioty powiązane („HTC) danych osobowych zbieranych od użytkowników witryn internetowych, urządzeń, aplikacji i usług HTC (łącznie „Usługi”). Firma HTC dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać przepisów prawa mających zastosowanie do obsługi zgromadzonych informacji o użytkowniku. Niniejsza Polityka podlega tym przepisom prawa, które mogą być bardziej rygorystyczne niż przepisy podane w tym dokumencie.

Niniejsza Polityka może być przez nas uzupełniana lub zmieniana w formie powiadomień. W odniesieniu do niektórych Usług mogą być też opublikowane inne oświadczenia o prywatności. W takim przypadku postanowienia niniejszej Polityki nie mają zastosowania. Na przykład w odpowiednich przypadkach odrębne zasady mają zastosowanie do danych zebranych z urządzenia użytkownika za pomocą narzędzi Raportowanie użytkowania Poinformuj firmę HTC oraz Raportowanie błędów Poinformuj firmę HTC.

UWAGA: Informacje dotyczące użytkownika, jego urządzenia oraz sposobu korzystania z tego urządzenia mogą być także gromadzone, używane i udostępniane przez operatora sieci bezprzewodowej, dostawcę systemu operacyjnego dla telefonów komórkowych i/lub przez aplikacje, paski narzędzi, usługi, wtyczki, witryny i platformy mediów społecznościowych innych firm. Polityka prywatności HTC nie ma zastosowania do innych firm, oferowanych przez nie produktów oraz usług ani do podejmowanych przez nie działań. HTC nie nadzoruje sposobów gromadzenia, wykorzystywania ani zabezpieczania danych użytkownika przez inne firmy. Informacje dotyczące działań w zakresie ochrony prywatności podejmowanych przez inne firmy znajdują się w ich polityce prywatności. Zalecamy pobieranie aplikacji oraz nawiązywanie połączeń i korzystanie z usług dostarczanych wyłącznie przez renomowane firmy.

 1. DANE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

  Korzystając z naszych Usług, użytkownik może przekazywać nam dane zarówno w trybie online, jak i offline. Dane te mogą obejmować między innymi: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numery telefonów, numer faksu, datę urodzenia, identyfikatory urządzenia, dane o lokalizacji, informacje dotyczące operatora, zdjęcia, filmy oraz kategorie demograficzne (płeć, nazwa firmy lub organizacji, zawód, preferowany język, miejscowość, państwo, kod pocztowy, numer kierunkowy, strefa czasowa itp.). W przypadku zakupu Usług w firmie HTC możemy także przechowywać numery kart kredytowych użytkownika oraz inne dane dotyczące płatności, jeśli są one wymagane. Ponadto dane przekazane przez użytkownika mogą być przez nas przechowywane oraz powiązane z danymi pochodzącymi z innych źródeł, w tym z kont użytkownika założonych w serwisach społecznościowych, które zostały powiązane przez użytkownika z Usługami, a także z danymi otrzymanymi od innych firm.

 2. INFORMACJE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

  Podczas korzystania przez użytkownika z Usług niektóre dane są przez nas zbierane w sposób automatyczny. Możemy gromadzić dane dotyczące korzystania z Usług przez użytkownika oraz jego aktywności w tym zakresie. Dane, które możemy rejestrować w sposób automatyczny podczas wizyty użytkownika w naszych witrynach, obejmują na przykład informacje dotyczące systemu operacyjnego, adresu IP, czasu dostępu, rodzaju i języka przeglądarki, a także witryny odwiedzonej przed przejściem do naszej witryny. Podczas korzystania z urządzeń HTC, pobierania i używania naszych aplikacji oraz uzyskiwania dostępu do Usług z poziomu urządzenia użytkownika możemy także rejestrować dane odnoszące się do tego urządzenia oraz używania naszych aplikacji i Usług. Rejestrowane mogą być na przykład takie informacje, jak data aktywacji urządzenia, dane o lokalizacji, numer telefonu, typ urządzenia, numer seryjny, identyfikatory urządzenia (np. numer IMEI oraz MEID, numer seryjny, numer CID oraz MID, numer identyfikacyjny MCC oraz identyfikator karty SIM), rodzaj i wersja systemu operacyjnego urządzenia, instalowane i używane aplikacje i oprogramowanie oraz sposoby korzystania z nich, wyświetlane lub wykorzystywane treści oraz logi operacji wymiany danych ze znacznikiem czasu. W przypadku korzystania z Usług do archiwizowania i przechowywania danych urządzenia i jego zawartości u niezależnego zewnętrznego dostawcy usług, pozyskamy określone informacje wymagane do przywrócenia danych i zawartości na urządzeniu, np. ustawienia urządzenia oraz nazwy plików i aplikacji, które mają zostać zarchiwizowane.

  Do rejestrowania danych o użytkowniku mogą być też wykorzystane pliki web beacon lub pliki cookie, obiekty LSO i podobne metody (których przykłady zostały podane poniżej). Możemy automatycznie łączyć dowolne informacje o użytkowniku zgromadzone przy użyciu tych metod z informacjami przekazywanymi nam przez użytkownika oraz innymi informacjami na temat użytkownika zebranymi na mocy niniejszej Polityki.

  • Pliki web beacon. Pliki web beacon to elektroniczne obrazy, które mogą znajdować się w naszych witrynach internetowych lub wiadomościach e-mail. Służą one do przesyłania plików cookie, rejestrowania liczby odwiedzin, poznania sposobów korzystania oraz analizowania skuteczności naszych kampanii, na przykład w celu określenia, czy użytkownik otwiera nasze wiadomości e-mail oraz reaguje na nie.
  • Pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki danych zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika. Pliki cookie pomagają nam między innymi w podnoszeniu komfortu użytkownika podczas korzystania z naszych witryn i Usług. Pliki cookie są używane do określenia, które części naszych witryn i oferowane funkcje cieszą się popularnością, a także w celu rejestrowania liczby odwiedzin w naszych witrynach. Dane zgromadzone przy użyciu plików cookie służą także do dostosowywania treści i odbiorców naszych reklam. Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu ustawieniami prywatności i przechowywania dotyczącymi plików cookie, kliknij poniższe łącza.

   Stany Zjednoczone: http://www.allaboutcookies.org/

   Unia Europejska: http://www.youronlinechoices.com/

  • Obiekty LSO („pliki cookie Flash”). Obiekty LSO, zwane inaczej plikami cookie Flash, są przez nas wykorzystywane w celu zapisywania preferencji użytkownika, na przykład dotyczących sterowania głośnością, a także w celu wyświetlania odpowiednich treści na podstawie informacji przeglądanych przez użytkownika w naszych witrynach, aby umożliwić personalizację. Pliki cookie Flash różnią się od innych plików cookie ilością i rodzajem gromadzonych danych oraz sposobem ich przechowywania. Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu ustawieniami prywatności i przechowywania dotyczącymi plików cookie Flash, kliknij poniższe łącza.

   Stany Zjednoczone: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html#117118

   Unia Europejska: http://www.youronlinechoices.com/


  • Dane dotyczące użycia i raportowanie błędów. Oprócz opisanych powyżej danych gromadzonych w sposób automatyczny możemy zbierać bardziej szczegółowe anonimowe dane dotyczące korzystania z urządzenia oraz dane raportowania błędów urządzenia (wcześniej znane jako dane Tell HTC Experience i dane raportowania o błędach Tell HTC w przypadku starszych urządzeń). Biorąc udział w tych programach, użytkownik dostarcza nam informacje o sposobach korzystania przez niego z urządzenia oraz pomaga nam ulepszać urządzenia HTC, a także inne produkty i usługi firmy HTC i zaufanych partnerów. Firma HTC może ponownie zidentyfikować te dane w razie konieczności, np. w przypadku zgłoszenia przez użytkownika wniosku o pomoc techniczną, wybrania określonej usługi lub aplikacji HTC bądź utworzenia konta HTC. Aby dowiedzieć się więcej o raportowaniu użytkowania i błędów urządzenia lub zmienić opcję uczestnictwa w programie, należy przejść do ustawień urządzenia. Ustawienia danych dotyczących użytkowania i błędów nie wpływają na gromadzenie przez firmę HTC anonimowych danych o aktywacji lub określonych aplikacjach i usługach HTC, łącznie z kontem HTC, oraz podlegają ograniczeniom opisanym w niniejszej Polityce.


  Inne podmioty, w tym zewnętrzni dostawcy usług analitycznych i zewnętrzni dostawcy usług reklamowych (zgodnie z opisem w sekcji poniżej), mogą także automatycznie zbierać takie same lub podobne informacje o użytkowniku i urządzeniu w czasie korzystania z Usług. Może to obejmować informacje umożliwiające identyfikację osobistą dotyczące działań użytkownika w trybie online w czasie oraz w różnych witrynach i aplikacjach innych podmiotów.

 3. INFORMACJE GROMADZONE ZA POMOCĄ REKLAM

  W celu obsługi reklam w naszych Usługach możemy korzystać z usług innych firm i usługodawców. Możemy również korzystać z usług innych firm, aby dostarczać reklamy marki HTC lub obsługiwać ich dostarczanie w witrynach stron trzecich. Aby dostarczać te reklamy, firmy zewnętrzne automatycznie gromadzą niektóre informacje o użytkowniku, jego urządzeniach i sposobach korzystania przez niego z Usług. Informacje te mogą obejmować odwiedziny w witrynach i aplikacjach firmy HTC i innych firm, adres IP, usługodawcę internetowego oraz przeglądarkę używaną do odwiedzenia naszej witryny.

  Inne firmy mogą także gromadzić informacje za pomocą plików cookie (w tym plików cookie Flash), plików web beacon, identyfikatorów urządzeń oraz innych technologii. Mogą one także używać informacji o użytkowniku do własnych celów i do celów innych firm, w tym do wyświetlania reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika oraz w celu dokonywania analizy odwiedzin Witryn oraz korzystania z aplikacji HTC i innych firm. Niniejsza Polityka nie dotyczy plików cookie ani plików web beacon używanych lub hostowanych przez inne firmy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie pliki. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności tych firm i reklamodawców w celu uzyskania informacji na temat korzystania przez nich z plików cookie oraz innych technologii. Więcej informacji na temat tego rodzaju praktyk w odniesieniu do wielu naszych usług reklamowych można znaleźć pod adresem: http://www.networkadvertising.org/choices/

 4. KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH

  Firma HTC może wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe użytkownika, w następujących celach:

  • obsługa i usprawnianie naszych witryn, produktów, Usług oraz działań marketingowych;
  • oferowanie użytkownikowi spersonalizowanej i dostosowanej do jego potrzeb obsługi, treści, informacji reklamowych oraz rekomendacji w obrębie wszystkich naszych Usług;
  • reagowanie na zgłaszane przez użytkownika uwagi oraz zapytania i świadczenie usług w zakresie obsługi klienta;
  • dostarczanie produktów i Usług wskazanych przez użytkownika;
  • przesyłanie użytkownikowi informacji dotyczących zgłoszonych przez niego zapytań i dokonanych zakupów, w tym między innymi potwierdzeń, faktur, informacji technicznych, aktualizacji, ostrzeżeń, a także komunikatów w zakresie wsparcia i komunikatów administracyjnych;
  • komunikacja z użytkownikiem dotycząca konkursów, promocji, nagród, nadchodzących wydarzeń oraz najnowszych informacji o produktach i usługach oferowanych przez firmę HTC i jej wybranych partnerów (działania te są przeprowadzane zgodnie z dokonanymi poniżej wyborami użytkownika i naszą Polityką) oraz przetwarzanie zgłoszeń konkursowych i przekazywanie nagród;
  • łączenie lub zestawianie danych osobowych użytkownika z innymi danymi dotyczącymi korzystania przez użytkownika z innych Usług HTC oraz z danymi uzyskanymi od innych firm dla celów wyjaśnionych w tej Polityce, co ma na celu poznanie użytkownika i jego potrzeb, a także przekazywanie mu rekomendacji, świadczenie usług na wyższym poziomie i przeprowadzanie zindywidualizowanych działań marketingowych; oraz
  • ochrona przed działaniami o charakterze oszustwa, działaniami nieupoważnionymi i niezgodnymi z prawem, a także analiza tych działań i zapobieganie ich podejmowaniu;
  • filtrowanie treści wyświetlanych w ramach Usług;
  • kompilowanie statystyk użycia i innych oraz opinii dotyczących Usług; oraz
  • upraszczanie wymiany informacji i treści przesyłanych za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 5. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT DANYCH DOTYCZĄCYCH LOKALIZACJI

  Podczas korzystania przez użytkownika z niektórych Usług możemy gromadzić, przetwarzać, przechowywać i udostępniać precyzyjne dane o lokalizacji. Mogą one obejmować aktualne położenie geograficzne urządzenia użytkownika, Może to również obejmować miejsca, w których był użytkownik, miejsca „zaraportowane” w celu określenia, zarejestrowania lub udostępnienia lokalizacji, miejsca zaznaczone na mapie, lokalizacje geograficzne, daty i inne metadane zrobionych zdjęć, przemierzone trasy, odległość od innych urządzeń, takich jak urządzenia Bluetooth, routery wi-fi i usługi, które korzystają z tych urządzeń (np. śledzenie przez sklep danych o ruchu w celu gromadzenia danych i do celów marketingowych), jak również daty i godziny pobytu w określonych miejscach. HTC może udostępniać dane o lokalizacji użytkownika tym dostawcom aplikacji, którzy dysponują odpowiednimi zezwoleniami. Firma HTC może łączyć dane o lokalizacji z informacjami umożliwiającymi identyfikację osobistą, takimi jak identyfikator urządzenia i dane dotyczące konta użytkownika. W ramach naszych Usług mogą być także zbierane precyzyjne dane o lokalizacji w anonimowej formie. Dane te mogą być przez nas udostępniane partnerom i operatorom w celu usprawnienia oferowanych funkcji i usług.

 6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

  DANE UDOSTĘPNIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

  Usługi mogą umożliwiać użytkownikowi nawiązywanie połączeń i udostępnianie — publicznie lub innym osobom — informacji na temat podejmowanych działań, komentarzy, treści i innych informacji. Możliwe jest również łączenie się z platformami sieci społecznościowych, witrynami, aplikacjami i usługami innych firm („Usługi udostępniania innych firm”) oraz udostępnianie informacji za ich pośrednictwem przy użyciu wtyczek, widżetów, przycisków i innych funkcji dostępnych i połączonych z naszymi Usługami. Z uwagi na fakt, że to użytkownik decyduje, z kim zamierza nawiązać połączenie oraz jakie treści udostępnić i upublicznić, należy zwracać uwagę na własne potrzeby w zakresie ochrony prywatności. Nie możemy nadzorować prywatności ani bezpieczeństwa informacji, które zostały upublicznione lub udostępnione innym osobom przez użytkownika. Ponadto nie możemy kontrolować żadnych Usług udostępniania innych firm ani ich działań oraz nie jesteśmy za nie odpowiedzialni, co obejmuje także dane gromadzone przez takie Usługi udostępniania innych firm od użytkownika i z jego urządzeń oraz sposoby ich używania. Należy zapoznać się z polityką prywatności Usług udostępniania innych firm, aby poznać stosowane przez nie praktyki w tym zakresie.

  DANE UDOSTĘPNIANE PRZEZ NAS

  Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w następujący sposób:

  • Za zgodą użytkownika. Na przykład, użytkownik może zezwolić nam na udostępnianie swoich danych osobowych naszym partnerom we wspólnie prowadzonej witrynie, skorzystać z Usług w celu nawiązania połączenia z usługami oferowanymi przez naszych partnerów lub zgłosić chęć otrzymywania od nich informacji. Korzystanie przez naszych partnerów z danych osobowych użytkownika podlega stosowanej przez nich polityce prywatności.
  • Dla celów transakcji biznesowych (lub negocjacji transakcji biznesowych) obejmujących sprzedaż lub przeniesienie całości lub części naszej działalności biznesowej lub majątku. Transakcje biznesowe mogą obejmować transakcje lub postępowanie związane z fuzją, finansowaniem, przejęciem lub upadłością.
  • Dla celów prawnych, ochrony, zabezpieczenia i bezpieczeństwa, w tym:
   • w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami przepisów prawa i regulacjami oraz reagowania na zgodne z prawem wnioski i postępowania sądowe;
   • w celu ochrony praw i majątku firmy HTC, naszych przedstawicieli, klientów i innych osób, w tym wykonywania postanowień naszych umów, polityki i warunków korzystania oraz ochrony naszej sieci i majątku fizycznego; i/lub
   • w przypadku sytuacji awaryjnej, w tym wymagającej zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom, przedstawicielom, klientom lub dowolnym innym osobom.
  • Osobom, które wykorzystują je w celu świadczenia usług na naszą rzecz lub w naszym imieniu.
  • Operatorom sieci bezprzewodowych. Korzystanie przez nich z danych osobowych użytkownika podlega stosowanej przez nich polityce prywatności.

  Możemy udostępniać zanonimizowane, zbiorcze dane innym podmiotom w dowolnym celu.


 7. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA, PRZEKAZYWANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA, OKRES PRZECHOWYWANIA

  Gromadzone przez nas dane mogą być przechowywane na telefonie użytkownika lub na naszych serwerach. Dane te mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, Singapuru, państw członkowskich UE, na Tajwan i do innych krajów, w których firma HTC lub jej dostawcy usług prowadzą swoje placówki (co obejmuje także kraje, w których mogą nie istnieć przepisy w zakresie ochrony danych przewidujące równorzędny stopień ochrony co w kraju macierzystym użytkownika), a także przechowywane i przetwarzane w wyżej wymienionych krajach. Ochrona przekazywanych danych osobowych odbywa się jednak zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Korzystając z tych Usług, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanych danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w sekcji „KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH” powyżej lub przez czas wymagany przez odpowiednie przepisy lub prawo.

 8. WYBORY DOTYCZĄCE DANYCH ORAZ ICH ZMIANY

  W naszych wiadomościach marketingowych przesyłanych pocztą elektroniczną znajdują się informacje dotyczące sposobu rezygnacji z ich otrzymywania. W przypadku rezygnacji możemy nadal przesyłać użytkownikowi wiadomości e-mail o charakterze innym niż marketingowy. Wiadomości inne niż marketingowe obejmują między innymi wiadomości e-mail dotyczące kont użytkownika i transakcji realizowanych pomiędzy firmą HTC a użytkownikiem oraz mogą obejmować prośby o udział w ankietach związanych z użytkowaniem i zadowoleniem z Usług.

  Użytkownik może wysyłać zgłoszenia dotyczące danych osobowych, korzystając z podanych poniżej informacji kontaktowych. Użytkownik może zgłosić chęć zmiany dokonanego wyboru w zakresie kontaktów lub otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, a także zaktualizować dane osobowe, uzyskać do nich dostęp, usunąć lub wprowadzić inne związane z nimi zmiany. Możemy nie honorować wszystkich takich żądań, o ile nie wymaga tego prawo.

  Podczas korzystania przez użytkownika z naszych Usług możemy wraz z innymi firmami oferować wybór opcji dotyczących korzystania z określonych mechanizmów śledzenia, w tym monitorowania działalności użytkownika w Internecie w czasie i w różnych witrynach, aplikacjach i usługach online. Możemy oferować ustawienia dla urządzenia użytkownika, które pozwalają na zmianę sposobu gromadzenia przez nas i inne firmy określonych informacji na temat użytkownika. Więcej informacji na temat ustawień urządzenia zawiera podręcznik jego obsługi. W wielu przeglądarkach pliki cookie są domyślnie akceptowane. To ustawienie może zostać zmienione przez użytkownika.
  Usunięcie lub zablokowanie naszych plików cookie może mieć wpływ na działanie naszych witryn i Usług oraz spowodować usunięcie lub wyłączenie plików cookie umożliwiających rezygnację, umieszczonych przez nas i inne firmy.

  Niektórzy spośród naszych zewnętrznych dostawców usług reklamowych oferują również wybór korzystania z plików cookie do wyświetlania reklam dostosowanych do profilu i preferencji użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę:
  http://www.networkadvertising.org/choices/
  http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#measure

  Firma HTC oraz inne firmy oferują pewne możliwości wyboru, jak określono w niniejszej Polityce, istnieje jednak wiele sposobów wskazywania przez sygnały i inne mechanizmy przeglądarek internetowych możliwości wyłączenia śledzenia. Możemy nie znać określonego mechanizmu lub go nie obsługiwać.

 9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

  Dokładamy starań, by chronić dane osobowe za pomocą odpowiednich środków fizycznych, technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie danych osobowych uzyskiwanych od użytkownika za pośrednictwem Usług przed nieupoważnionym lub bezprawnym dostępem, używaniem, przetwarzaniem lub zmienianiem oraz przed innymi naruszeniami lub utratą danych osobowych. Pomimo podejmowania przez nas różnych działań w zakresie wdrażania i doskonalenia środków bezpieczeństwa, żaden system ani technologia nie są całkowicie bezpieczne. W przypadku uzyskania przez użytkownika informacji o luce w zabezpieczeniach Usług HTC prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres security@htc.com lub o odwiedzenie tej witryny w celu zgłoszenia problemu. W przypadku wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych lub niniejszą Polityką należy wysłać wiadomość na adres Global-Privacy@htc.com.

  Konto HTC umożliwia logowanie się do witryny HTCSense.com oraz innych aplikacji i Usług HTC przy użyciu jednej nazwy użytkownika i jednego hasła. Niektóre aplikacje i Usługi HTC wymagają użycia innej nazwy użytkownika i innego hasła. Nazwy użytkowników i hasła należy chronić, aby inne osoby nie uzyskały dostępu do kont i danych osobowych.

  Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo niezależnych aplikacji i usług innych firm, ani za dane, które te aplikacje i usługi mogą gromadzić na temat użytkownika. W sprawie pytań dotyczących bezpieczeństwa danych gwarantowanego przez inne firmy należy zwrócić się do nich bezpośrednio.

 10. INFORMACJE KONTAKTOWE

  Zachęcamy do dzielenia się z nami uwagami i do zadawania pytań na temat niniejszej Polityki. Prosimy o przesyłanie wiadomości e-mail na adres global-privacy@htc.com. Można się również skontaktować z nami pisemnie pod jednym z adresów podanych poniżej:

 11. Americas:
  HTC America, Inc.
  13920 SE Eastgate Way, Suite 400
  Bellevue, WA 98005
  Attention: Privacy Administrator

  APAC:
  HTC Corporation
  23 Xinghua Road,
  Taoyuan District,
  Taoyuan City 330, Taiwan
  Company registration number: 16003518
  Attention: Privacy Administrator

  EU:
  HTC Europe Co. Ltd
  Salamanca, Wellington Street
  Slough, Berkshire SL1 1YP, U.K.
  Company registration number: 04826012
  Attention: Privacy Administrator

  (HTC Europe Co. Ltd is the nominated representative of HTC Corporation for the EU.)

 12. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

  Niniejsza polityka prywatności może podlegać zmianom. W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce zostaną one opublikowane na tej stronie wraz ze zmienioną datą ostatniej aktualizacji poniżej.

  NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI ZOSTAŁA ZAKTUALIZOWANA 29 września 2014 r.