Edge Launcher

< < Menu

Otwieranie panelu Szybki dostęp

Uwaga:
 • Zamieszczona tu zawartość pomocy dotyczy następującej wersji aplikacji: 1.00.9x.
 • Panel Szybki dostęp jest obsługiwany wyłącznie w modelach telefonów z funkcją Edge Sense. W przypadku modeli telefonów, takich jak HTC U11, dostępność panelu Szybki dostęp zapewni aktualizacja oprogramowania.
W przypadku obsługi telefonu jedną ręką za pomocą panelu Szybki dostęp można szybko uruchamiać aplikacje, dzwonić lub wysyłać wiadomości do kontaktów, a także włączać lub wyłączać określone szybkie ustawienia.
Ważne: Panel Szybki dostęp można otworzyć wyłącznie za pomocą funkcji Edge Sense. Najpierw należy przypisać panel Szybki dostęp do gestu ściśnięcia, wykonując czynności opisane w części Włączanie trybu zaawansowanego.
 1. Aby otworzyć panel Szybki dostęp, ściśnij dolną część boków telefonu.
 2. Możesz wykonać poniższe czynności:
  • Stuknij datę, aby otworzyć domyślną aplikację kalendarza i przejrzeć lub utworzyć wydarzenia.
  • Stuknij aplikację, aby ją otworzyć albo stuknij szybkie ustawienie, aby je włączyć lub wyłączyć. Jeśli dodano kontakt, stuknij go, aby zadzwonić lub wysłać wiadomość. Patrz część Dodawanie aplikacji, szybkich ustawień i kontaktów.
  • Przesuń palcem lub przewiń szybkim ruchem tarczę w celu jej przesunięcia i wyświetlenia dalszych ikon.
  • Stuknij , aby dostosować panel Szybki dostęp.
  • Dostosuj położenie panelu Szybki dostęp na ekranie. Patrz część Dostosowywanie położenia panelu Szybki dostęp.