Edge Launcher

< < Menu

Dodawanie aplikacji, szybkich ustawień i kontaktów

Do panelu Szybki dostęp można dodać ulubione aplikacje i szybkie ustawienia. Można także dodać numery telefonów często używanych kontaktów, aby móc szybciej do nich zadzwonić lub wysłać wiadomość.
 1. Aby otworzyć panel Szybki dostęp, ściśnij dolną część boków telefonu.
 2. Przesuń palcem tarczę w górę lub w dół do pustych miejsc w celu dodania nowych elementów do panelu Szybki dostęp.
 3. Stuknij , aby otworzyć ekran Edytuj panel Szybki dostęp.
 4. Wybierz, czy chcesz dodać aplikację, numer kontaktu czy szybkie ustawienie.
 5. Stuknij , aby dodać więcej elementów do panelu Szybki dostęp.
 6. Aby dodać kolejny panel z miejscami, przewiń w dół po prawej stronie ekranu Edytuj panel Szybki dostęp, a następnie stuknij pozycję Dodaj panel.

Usuwanie elementu lub panelu z panelu Szybki dostęp

Z panelu Szybki dostęp można usunąć poszczególne aplikacje, szybkie ustawienia lub kontakty albo cały panel elementów.
 1. Aby otworzyć panel Szybki dostęp, ściśnij dolną część boków telefonu.
 2. Naciśnij i przytrzymaj element na tarczy, a następnie przeciągnąć go do w celu usunięcia.
 3. Poszczególne elementy lub cały panel elementów można także usunąć w ustawieniach panelu Szybki dostęp. Stuknij kolejno pozycje > Edytuj panel Szybki dostęp, następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Stuknij element, który chcesz usunąć, a następnie stuknij .
  • Przewiń w dół do panelu, który chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję Zdejmij panel.