Edge Launcher

< < Menu

Dostosowywanie położenia panelu Szybki dostęp

Można przesuwać panel Szybki dostęp oraz zwiększać jego rozmiar, tak aby był łatwo dostępny pod kciukiem i mógł być obsługiwany jedną ręką.
  1. Aby otworzyć panel Szybki dostęp, ściśnij dolną część boków telefonu.
  2. Przeciągnij tarczę w lewo, jeśli chcesz, aby panel Szybki dostęp pojawiał się po lewej stronie ekranu.

    Możesz też przeciągnąć go w prawo, aby przywrócić jego położenie przy prawej krawędzi ekranu.

  3. Stuknij kolejno pozycje > Położenie panelu Szybki dostęp, a następnie zwiększ numer poziomu w celu poszerzenia tarczy.