Gyldighetsdato: July 20, 2011


Velkommen til www.htc.com, “Området”. Følgende HTC.com Vilkår og betingelser er mellom deg og HTC Corporation, 23 Xinghua Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330, Taiwan, med firmanummer 16003518 og dets tilknyttede selskaper (“HTC”) og utgjør en juridisk avtale som reguler din bruk av Området.  Området består av webområder som inneholder informasjon og ressurser fra HTC og visse tredjeparts innholdstilbydere. HTC.com Vilkår og betingelser regulerer bare din bruk av Området. De gjelder ikke din bruk av andre HTC-webområder (for eksempel webområdet HTC Onlinebutikk eller HTC Tilbehørsbutikk, som kan være tilgjengelig i noen distrikter), produkter, programvare eller tjenester, og de verken tilpasser eller endrer andre avtaler du kan ha, eller inngår senere, med HTC. HTC gir deg tilgang til Området under forutsetning av at du godtar disse HTC.com Vilkår og betingelser medregnet ditt samtykke i Personvernerklæringen Personvernerklæringen og HTCs etiske retningslinjer Etiske retningslinjer, som begge kan endres fra tid til annen, og som er en del av og integrert i disse HTC.com Vilkår og betingelser (samlet omtalt som “Vilkårene”) og gjelder for din bruk av Området. “Du” betyr en enkeltperson med tilgang til Området eller eventuelle tjenester som er tilgjengelige gjennom Området (“Tjenestene”).


HTCs personvernerklæring inneholder informasjon om HTCs retningslinjer for innsamling og bruk av informasjon om deg og din bruk av Området. Du godtar at HTC, i samsvar med Personvernerklæringen, kan samle inn, bruke, overføre, behandle og lagre informasjon knyttet til deg og kontoen din for Tjenestene, for å operere og tilby Området.  Du har rett til å oppdatere, endre og slette din personlige informasjon i samsvar med Personvernerklæringen. Personlig informasjon som samles inn gjennom Området, kan oppbevares og behandles i Taiwan og et annet land der HTC eller dets tjenestetilbydere har anlegg. Ved å bruke Området godtar du å overføre, registrere og lagre informasjon utenfor landet der du bor. Mens informasjonen er i et annet land for behandling, er den tilgjengelig for domstoler, påtalemyndigheter og organer for nasjonal sikkerhet.   Du bør lese gjennom Personvernerklæringen.


Les disse vilkårene nøye før du går inn på eller bruker Området. Ved å klikke på en boks som angir at du godtar Vilkårene, eller ved på annen måte gå inn på eller bruke Området (der din aksept av slik tilgang eller bruk er tillatt ifølge loven), godtar du å være bundet av disse Vilkårene. Hvis du ikke ønsker å være bundet av disse Vilkårene, ikke godta disse Vilkårene eller gå inn på eller bruk Området. Området er ikke rettet mot og er ikke beregnet på barn under 13 år. Hvis du er under 13 år, må du ikke gå inn på Området eller Tjenestene og heller ikke oppgi verken navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse (verken direkte eller på områdets elektroniske oppslagstavler, osv). Du må være 13 år eller eldre for å registrere deg for eller bruke e-Club eller YouClub. Ved å registrere deg for eller bruke e-Club eller YouClub godtgjør du at du er 13 år gammel eller eldre. Hvis du er 13 år eller eldre, men ennå ikke myndig i henhold til lokal lovgivning (18 år i de fleste land), bør du gå gjennom denne Personvernerklæringen sammen med en forelder eller foresatt for å sikre at dere forstår den, før dere bestemmer dere for å gå inn på Området eller ikke, og dele Personlig informasjon med HTC. Foreldre eller foresatte rådes til å overvåke sine barns bruk av Internett og mobile og andre enheter. Hvis du bor i Spania, gjelder dette punktet barn under 14 år. Hvis du bor i Vietnam, gjelder dette punktet barn under 15 år. Hvis du bor i Nederland, gjelder dette punktet barn under 16 år. Hvis du bor i Frankrike, gjelder dette punktet barn under 18 år. HTC forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst i samsvar med punkt 18. 1. Ekstra vilkår. Ekstra vilkår kan presenteres for deg i forbindelse med din bruk av Området eller bestemte aspekter ved tjenesten, eller nedlasting av materiale fra Området eller gjennom Tjenesten. Du godtar å overholde eventuelle ekstra vilkår, som innarbeides i disse vilkårene ved henvisning.  Hvis du ikke godtar de ekstra vilkårene, ikke bruker eller kjøper de bestemte elementene som de ekstra vilkårene gjelder for (hvis vilkårene er begrenset til bestemte funksjoner) eller hvis du slutter å bruke Området og sier opp en tilknyttet tjenestekonto. Du kan også bli underlagt ekstra vilkår og betingelser fra tredjeparter som kommer til anvendelse når du kjøper produkter eller tjenester eller bruker eller laster ned programvare fra tredjeparter.

 2. Passord; Attribuering av elektroniske lover til deg. Noen aktiviteter på dette Området krever at du registrerer deg med et brukernavn og passord (for eksempel for å bli med i e-Club eller YouClub (hvis tilgjengelig), eller for å poste oppføringer på avsnittet for brukergruppestøtte på dette Området). Hvis du registrerer deg, må du oppgi oppdatert, fullstendig og nøyaktig informasjon til HTC. Du godtar og er ansvarlig for å vedlikeholde konfidensialiteten til passordet og brukernavnet ditt. Du godtar at hvis brukernavnet og passordet ditt brukes på Området, kan HTC attribuere bruken til deg, og du vil være juridisk bundet av den og ansvarlig for enhver og all aktivitet som finner sted under din konto. Du godtar å varsle HTC umiddelbart om eventuell uautorisert bruk av kontoen eller noe annet sikkerhetsbrudd på e-postadressen, som angitt under punkt 18.

 3. Bruk av området. Tilgang til Området blir tilbudt på midlertidig basis, og du kan bruke Området når det er tilgjengelig. Området er kanskje ikke alltid tilgjengelig. Det kan oppstå forstyrrelser eller forlenget nedetid. HTC forbeholder seg retten til å endre eller fjerne, slette, begrense eller blokkere tilgang til hele eller en del av Området (medregnet alle aspekter ved det) til ethvert tidspunkt og uten forvarsel.

 4. Din atferd. Området kan inneholde kommunikasjonselementer (som blogger, støttefora, osv.) utformet for å kommunisere med HTC og det alminnelige publikum. Du godtar å bruke Området bare til å poste, sende og motta meldinger og materialer som er hensiktsmessig og knyttet til Områdets formål. Du må ikke misbruke Området gjennom, med vitende vilje, å introdusere virus, trojanere, ormer, logiske bomber og andre materialer som er ondsinnede eller teknisk skadelige. Du må ikke forsøke å oppnå uautorisert tilgang til Området eller noen av dets servere, datamaskiner eller andre databaser knyttet til Området. Du må ikke knytte deg til Området via et DoS-angrep eller et DDoS-angrep. Du godtar at når du bruker Området, vil du ikke innlede eller forsøke å innlede upassende bruk, som beskrevet ovenfor og som beskrevet i våre etiske retningslinjer . Hvis du bryter bestemmelsene i dette avsnittet, kan du begå en kriminell handling.  HTC vil rapportere ethvert slikt brudd til aktuelle politi- og påtalemyndigheter, og HTC vil samarbeide med slike myndigheter ved å avsløre navnet ditt og annen relevant informasjon som HTC har om deg.  Ved et slikt bruk vil din rett til å bruke Området opphøre umiddelbart.
  Hvis HTC har mistanke om brudd på noen av bestemmelsene i dette punktet, kan HTC iverksette juridiske prosesser og samarbeide med påtale- og politimyndigheter om å bringe søksmål mot dem som står bak bruddet. Du godtar å samarbeide med HTC i utredning av mistenkte brudd. HTC forbeholder seg retten til å installere, implementere, administrere og operere en eller flere programvare-, overvåkings- eller andre løsninger for å identifisere eller spore aktiviteter som HTC anser å være ulovlige eller i strid med disse Vilkårene, i den grad slike tiltak er tillatt ifølge gjeldende lov.

 5. Tredjepartsmaterialer. Området kan inneholde koblinger til tredjeparts webområder ("koblede områder"). De koblede områdene er ikke under HTCs kontroll, og HTC er ikke ansvarlig for noe koblet område. HTC tilbyr disse koblingene av praktiske hensyn, og innlemmelse av en kobling innebærer ikke at HTC går god for eller har en tilknytning til dens drift. Når du går inn på et koblet område, gjør du det på egen risiko. Under bruk av en tjeneste som tilbys gjennom Området, kan du også laste ned til enheten innhold som tilbys av tredjepart, eller gå inn på tjenester og Koblede områder som tilbys av tredjeparter, for eksempel sosiale medier, trådløsoperatører og tredjeparts programvareutviklere. Hvis du innhenter noe fra en tredjepart via Internett, direkte eller indirekte via Området eller en tjeneste, medregnet, men ikke begrenset til ringetoner, musikk, applikasjoner, aksjekurser, nyhetsmeldinger, værmeldinger og annet innhold eller andre materialer og informasjon for bruk på enheten og Området (“tredjepartsmaterialer”), er du innforstått med at du mottar slike tredjepartsmaterialer fra tredjepartsleverandøren og ikke fra HTC. Din relasjon med hensyn til tredjepartsmaterialer er til leverandøren, og ikke til HTC. Det er ditt ansvar å vurdere personvernpolicyene og bruksvilkårene som gjelder for tredjepartstjenester, koblede områder og tredjepartsmaterialer. Eventuelle krav du måtte ha med hensyn til tredjepartstjenester, koblede områder og tredjepartsmaterialer, er mot leverandøren og ikke mot HTC.

 6. Advarsel om informasjonens nøyaktighet. Dette området tar sikte på å representere gjeldende HTC-tjenester og -produkter, men en viss informasjon kan være foreldet.  Området kan endres uten forvarsel og kan inneholde typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser. Fargene du ser (for eksempel produktfarger) på Området, kan variere avhengig av spesifikasjonene og innstillingene på datamaskinen din og vil kanskje ikke avbilde de faktiske fargene korrekt. Du godtar å ikke stole på noen informasjon som tilbys på dette Området, som tilbys kun av praktiske hensyn.

 7. Brukerinnhold. Området kan inneholde kommunikasjonselementer (som blogger, støttefora, osv.) utformet for å kommunisere med HTC og det alminnelige publikum, og innholdet kan også postes på Området eller en bestemt Tjeneste av brukere. “Brukerinnhold” betyr all informasjon, grafikk, tekst, bilder, programvare, lydfiler, video, kommunikasjon og andre materialer, herunder alle metadata knyttet til innhold, som postes på Området eller en tjeneste av brukere av Området (med unntak av tilbakemelding, definert under punkt 9. Alt brukerinnhold anses som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært. Du er eneansvarlig for alt brukerinnhold som lastes opp, lastes ned, postes, sendes i e-post, overføres, oppbevares eller på annen måte gjøres tilgjengelig av deg gjennom kontoen din. HTC kan ikke kontrollere brukerinnhold som postes eller overføres ved hjelp av Området, og garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til noe brukerinnhold. Selv om HTC ikke forhåndsvurderer brukerinnholdet, forbeholder HTC seg retten til å avgjøre om ethvert brukerinnhold er tilbørlig og i samsvar med de aktuelle Vilkårene, og kan forhåndsvurdere, filtrere, begrense, blokkere, flytte, avvise, tilpasse eller fjerne brukerinnhold til enhver tid basert utelukkende på sitt eget skjønn og uten forvarsel. HTC kan ikke holdes ansvarlig for noe Brukerinnhold. HTC garanterer ikke sikkerheten eller tilgjengeligheten av noe Brukerinnhold som overføres eller lagres ved hjelp av Området eller en Tjeneste, og fremsetter ingen påstander om at selskapet vil overvåke tilgang eller bruk av Området eller en Tjeneste. HTC oppmuntrer deg til ikke å poste eller dele sensitiv personlig informasjon.

 8. Lisens til brukerinnhold. HTC krever ikke eierskap til Brukerinnhold du sender inn eller gjør tilgjengelig ved hjelp av Området eller en tilknyttet Tjeneste. Ved å sende inn, poste eller overføre Brukerinnhold og personlig identifiserbar informasjon på deler av Området som er tilgjengelige for andre brukere eller det generelle publikum, gir du imidlertid HTC og medlemmene av publikum med tilgang til dette Brukerinnholdet en verdensomspennende, royaltyfri, ikke-eksklusiv lisens til å bruke, distribuere, reprodusere, endre, tilpasse, avsløre for tredjeparter, publisere, oversette, offentlig fremføre og offentlig fremvise dette Brukerinnholdet, og til å publisere ditt navn og annen personlig identifiserbar informasjon i forbindelse med dette Brukerinnholdet. HTC kan avsløre din identitet (hvis kjent) til en tredjepart som hevder at materialer postet eller lastet opp av deg til Området, er et brudd på deres intellektuelle eiendomsrettigheter eller deres rett til personvern.  Ved å sende inn, poste eller overføre Brukerinnhold på deler av Området som er tilgjengelig for andre brukere eller det generelle publikum, fremholder og garanterer du at du eier dette brukerinnholdet eller har autorisasjon til å distribuere det (medregnet alle samtykker som kreves ifølge aktuelle personvernlover) og at bruken og publiseringen av brukerinnholdet ikke bryter noen lover. Du er innforstått med at for å tilby Området og en tilknyttet Tjeneste og gjøre Brukerinnholdet ditt tilgjengelig på den, kan HTC sende Brukerinnholdet ditt over forskjellige offentlige nettverk, i forskjellige medier, og kan reprodusere, tilpasse eller endre Brukerinnholdet ditt for å oppbevare og hente Brukerinnholdet, for å gjøre det tilgjengelig for deg og andre medlemmer av publikum, for å overholde tekniske krav, og på annen måte i forbindelse med drift av Området.  HTC er ikke ansvarlig, heller ikke overfor tredjepart, for innholdet eller nøyaktigheten av noen materialer som postes av deg eller en annen bruker av Området.  HTC har rett til å fjerne alt materiale eller postinger som er foretatt på Området, av enhver årsak, medregnet manglende overholdelse av våre etiske retningslinjer.

 9. Tilbakemelding. Du godtar at hvis du sender inn eller tilbyr forslag til forbedring av HTCs produkter og tjenester (“tilbakemelding”) til HTC, gir du HTC ugjenkallelig alle rettigheter, eierskap og interesser over hele verden til tilbakemeldingen, uten rett til kompensasjon eller royalty fra HTC, og du fraskriver deg eventuelle moralske rettigheter du måtte ha til tilbakemeldingen. Videre fraskriver du deg i praksis ugjenkallelig rett til og godtar at du aldri kan fremsette noen krav mot HTC eller noen av HTCs etterfølgere i interessen med hensyn til tilbakemeldingen du sender inn eller tilbyr HTC. Du godtar også at denne overdragelsen og fraskrivelsen vil tre i kraft uten behov for ytterligere handlinger eller utstedelse av noe dokument fra deg.

 10. HTC-innhold; proprietære rettigheter, lisens, oppdateringer. “HTC-innhold” betyr all informasjon, grafikk, tekst, bilder, programvare, lydfiler, video, kommunikasjon og andre materialer, medregnet alle metadata knyttet til innhold, som HTC og selskapets lisensgivere tilbyr deg i forbindelse med Området. HTC og dets lisensgivere eier alt HTC-innhold, medregnet utvalg og oppsett av HTC-innholdet og Områdets “utseende og image”. HTC og selskapets lisensgivere eier alle juridiske rettigheter, eiendomsrett og interesser i og til Området, HTC-innhold og all programvare (medregnet oppdateringer og oppgraderinger) som du blir tilbudt som en del av eller i forbindelse med Området (“programvaren”), medregnet alle intellektuelle eiendomsrettigheter og andre proprietære rettigheter som finnes der. HTC gir deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragbar, begrenset lisens til å bruke programvaren du blir tilbudt av HTC som en del av tjenesten og i samsvar med disse vilkårene. HTC kan fra tid til annen sende deg oppdateringer av programvaren som automatisk lastes ned og installeres på enheten. Disse oppdateringene kan omfatte løsninger på programvareproblemer, utvidelse av funksjonalitet, forbedringer eller nye versjoner av programvaren. Du godtar herved at HTC automatisk kan levere disse oppdateringene til deg, og du vil motta og installere dem på enheten etter behov.

 11. Ingen garantier. Området Koblede områder, Innhold, Tredjepartsmaterialer og Tredjepartstjenester, medregnet og uten begrensning, oppdateringer og oppgraderinger av programvaren som er installert på enheten, og som du laster ned til HTC-enheten via Området, blir tilbudt "SOM DEN ER," "MED ALLE FEIL" og "SOM TILGJENGELIG", og hele risikoen for tilfredsstillende kvalitet, ytelse, tilgjengelighet, sikkerhet, nøyaktighet og effekt ligger hos deg så langt det er tillatt ifølge gjeldende lov. HTC og dets leverandører fremsetter ingen påstander, garantier eller betingelser, verken uttrykkelige, underforståtte eller ifølge lovbestemmelser, medregnet og uten begrensning, de underforståtte garantiene om salgbarhet, salgbar kvalitet, egnethet for et bestemt formål, eiendomsrett eller manglende brudd på rettigheter. Nærmere bestemt fremsetter verken HTC, dets leverandører og lisensgivere ingen garantier om at (i) Området eller Tjenestene vil tilfredsstille dine krav; (ii) Området eller Tjenestene vil tilbys på uavbrutt, tidsriktig, sikker eller feilfri basis; (iii) enhver informasjon som innhentes av deg ved hjelp av Området eller Tjenestene vil være nøyaktig eller pålitelig; eller (iv) noen defekter eller feil i Programvaren som tilbys deg via Området, vil bli rettet opp. HTC kan ikke holdes ansvarlig for noe tap eller noen skader som skyldes et DDoS-angrep, virus eller andre teknisk skadelige materialer som kan infisere datamaskinen, enheten, datamaskinprogrammer, data eller andre proprietære materialer pga. din bruk av Området eller som følge av nedlasting av materialer som er tilgjengelige på det, eller på et webområde knyttet til det. Alt innhold og andre materialer du laster ned eller innhenter gjennom Området, er tilgjengelig på egen risiko, og du vil være eneansvarlig for alle skader på enheten eller tap av data eller innhold som skyldes nedlasting av alt materiale. HTC verken fremsetter eller garanterer at Området eller et aspekt ved eller en del av det er tilgjengelig eller egner seg for bruk på en bestemt plassering. Du er ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover i forbindelse med din tilgang til og bruk av Området. Du kan ha flere forbrukerrettigheter ifølge lokale lover som disse Vilkårene ikke kan endre.  Nærmere bestemt, i den grad lokal lovgivning impliserer lovmessige vilkår som ikke kan ekskluderes, blir disse vilkårene ansett innlemmet i dette dokumentet, mens HTCs ansvar for et brudd på disse lovmessige impliserte vilkårene er begrenset i samsvar med og i den grad det er tillatt ifølge aktuell lovgivning.

 12. Fraskrivelse av visse erstatningsansvar. Så langt det er tillatt ifølge loven, vil verken HTC eller noen leverandør være ansvarlig for (a) følgeskader, spesielle skader, tilfeldige, indirekte eller straffende erstatninger, herunder erstatning for tap av overskudd eller konfidensiell eller (b) annen informasjon, for brudd på forretninger, for personskade, for tap av privatliv, for manglende oppfølging av noen plikter om god tro eller rimelig omsorg, for mislighold og for noen andre pekuniære eller andre tap overhodet (a) eller (b), når de oppstår som følge av, er basert på eller er et resultat av eller på annen måte er knyttet til disse Vilkårene, Området, din bruk av Området, Koblede områder, HTC-innhold, Tredjeparts materialer eller tjenester, selv om HTC eller en leverandør eller lisensgiver er varslet om muligheten for slike erstatningskrav.  Enkelte rettsområder tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, så ovenstående begrensninger eller utelukkelser gjelder kanskje ikke for deg.

 13. Begrensning av ansvar og eneste botemiddel. Så langt det er tillatt ifølge loven, vil verken HTCs og dets leverandørers maksimale, samlede forpliktelse overfor deg, og ditt eneste botemiddel ifølge disse vilkårene og for alle skader, personskade, eiendomsskade og tap som oppstår fra alle krav og søksmål som skyldes, er basert på, er et resultat av eller på annen måte knyttet til disse Vilkårene, Området, Koblede områder, HTC-innhold og Tredjepartsmaterialer, Tjenester eller din bruk av Området, vil være å gjenvinne de faktiske kostnadene du pådrar deg, basert på rimelig avhengighet av Området på opptil fem dollar (USD 5,00). Eksistensen av flere krav eller søksmål under eller knyttet til disse Vilkårene, Området, Koblede områder, HTC-innhold eller Tredjepartsmaterialer eller -tjenester vil ikke forstørre eller utvide begrensningen av pekuniær erstatning. Så langt det er tillatt ifølge gjeldende lov vil disse faktiske pengeerstatningene være ditt eneste botemiddel.
  Enkelte rettsområder tillater ikke visse kontraktbetingelser. Hvis en rettsinstans i et kompetent rettsområde anser det umulig å gjøre ovenstående ansvar gjeldende, vil det i den grad ikke være aktuelt, men i stedet vil ordene "opptil fem dollar (USD 5,00)" anses erstattet av ordene "opptil verdien av transaksjonen som ansvaret har oppstått for".

  Ingenting i dette punkt 13 vil tolkes som å utelukke ansvar som ikke kan ekskluderes under rådende lovgivning, men enhver slik lovmessig rett tilgjengelig for deg vil anses som begrenset i den grad (hvis overhodet) det er tillatt ifølge slik lovgivning.

 14. Skadesløshet. Du vil forsvare, beskytte og holde HTC, dets styremedlemmer, funksjonærer, ansatte, agenter, partnere, leverandører og lisensgivere skadesløse mot alle tredjepartskrav eller -behov, medregnet rimelige advokatsalærer knyttet til eller som oppstår som følge av (a) brukerinnhold som sendes inn, postes, overføres eller på annen måte gjøres tilgjengelig under din konto ved hjelp av Området eller Tjenesten; (b) din bruk av Området eller Tjenesten og aktivitetene som oppstår ved hjelp av din kontoinformasjon; (c) et brudd fra din side på Vilkårene; eller (d) ditt brudd på eventuelle tredjepartsrettigheter. Denne skadesløsholdelsen vil overleve brudd på eller utløp av disse vilkårene og din bruk av Området eller Tjenesten.

 15. Uavhengige botemidler. Utelukkelsen av erstatningsansvar under punkt 12 er uavhengig av ditt eksklusive botemiddel under punkt 13, og det overlever selv om det eksklusive botemiddelet svikter sitt grunnleggende formål eller på annen måte anses umulig å fullbyrde. Hver av disse begrensningene av ansvar under punkt 12 og 13 gjelder uten hensyn til om erstatningskravene oppstår pga. (a) kontraktbrudd, (b) brudd på garantier, (c) feil eller skadeserstatning, herunder mislighold eller feilaktige påstander, (d) strengt ansvar eller (e) noen av andre søksmål, i den grad utelukkelsene og begrensningene ikke er forbudt ifølge gjeldende lov.

 16. Copyrightvarsel og fjerningsprosedyrer. Du godtar å respektere de intellektuelle eiendomsrettene til HTC og tredjeparter. Hvis du anser at materialet som er tilgjengelig gjennom Området, krenker copyrighten til en tredjepart, må du umiddelbart varsle HTCs copyrightagent ved hjelp av varselprosedyren som er beskrevet under Copyright og intellektuell eiendomsrett .Etter at HTC har mottatt varselet, kan selskapet fjerne eller deaktivere tilgang til eventuelt materiale som potensielt krenker rettigheter. HTC har rett til å avslutte enhver konto eller tilgangsrett til Området for brudd på HTCs eller andres rettigheter.

 17. Gjeldende lov og forum. Uavhengig av konflikter mellom lovprinsipper, hvis du bor i (a) Europa, Midt-Østen eller Afrika, regulerer lovene i delstaten Washington i USA disse vilkårene, tolkningen av dem og krav om brudd; (b) en annen region, regulerer lovene i Taiwan disse vilkårene, tolkningen av dem og krav om brudd; alle andre krav, medregnet krav i forbindelse med forbrukerbeskyttelseslover, lover om urimelige konkurranseforhold og i erstatningsspørsmål, vil være underlagt lovene i delstaten der du bor i USA, eller hvis du bor utenfor USA, lovene i landet som vi retter vår tjeneste mot. Hvis du bor i Nord-Amerika eller Latin-Amerika, godtar du og HTC at rettsinstansene i King County, delstaten Washington er eneste verneting for alle tvister, krav og tiltak som oppstår fra eller i forbindelse med Tjenesten eller Vilkårene.  Hvis du bor i en annen region, godtar du og HTC at Taipei District Court i Taiwan er verneting for alle tvister, krav og tiltak som oppstår på grunn av eller i forbindelse med Tjenesten eller Vilkårene. FNs konvensjon om internasjonalt varesalg er uttrykkelig utelukket fra anvendelse på vilkårene. Du kan ikke bruke eller eksportere noe fra Området eller Tjenesten (medregnet Programvare) i strid med USAs eller et annet lands eksportlover og -forskrifter eller Vilkårene. Med mindre følgende begrensning er forbudt ifølge gjeldende lov, må eventuelle krav eller søksmål som oppstår som følge av eller i tilknytning til disse vilkårene eller bruk av Området eller en Tjeneste, være fremsatt inn ett (1) år etter at forholdet oppstod, ellers vil det være foreldet.

 18. Endringer av disse Vilkårene. HTC forbeholder seg retten til å endre disse Vilkårene når som helst. Den oppdaterte versjonen vil tre i kraft på datoen for posting med mindre noe annet er angitt i de oppdaterte vilkårene. Du kan vurdere den mest gjeldende versjonen av Vilkårene når som helst på www.htc.com .Din aksept av vilkårene ved å klikke i en boks (hvis en slik er gjort tilgjengelig for deg), eller din fortsatte bruk av Området eller at den oppdaterte versjonen av Vilkårene trer i kraft, utgjør din bindende aksept av den oppdaterte versjonen av Vilkårene. Hvis du ikke godtar en oppdatert versjon, må du umiddelbart avslutte registreringen og/eller slutte å bruke Området.

 19. Opphør. Du kan avbryte kontoregistreringen eller slutte å bruke Området når som helst.  HTC forbeholder seg rett til å avbryte disse Vilkårene og din tilgang til Området eller en del av det, medregnet Tjenester når som helst, uten forvarsel. Punkt 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 og 23 gjelder etter opphør.

 20. Varsler. HTC kan gi deg alle varsler (medregnet for juridiske prosesser) som HTC er pålagt å gi deg med en lovlig metode, medregnet ved å poste en varsling på Området eller ved å sende den til en e-postadresse eller fysisk postadresse som du oppgir til HTC. Du godtar å holde din e-postadresse og fysiske adresse gjeldende og se etter varsler som postes på Området. Du godtar å sende HTC varsel ved å sende det til HTCs “Adresse for juridiske varsler”, som er:
 21. HTC Corporation
  Attn: Juridisk avdeling. 
  23 Xinghua Road 
  Taoyuan District
  Taoyuan City 330, Taiwan


  Med kopi til:
  HTC America, Inc.
  Attn: Juridisk avdeling
  13920 SE Eastgate Way, Suite 400
  Bellevue, WA 98005

 22. Generelt. Hvis en rettsinstans i et kompetent rettsområde fastslår at en del av disse vilkårene er ugyldige eller ikke-gjennomførbare, vil de erstatte den ugyldige eller ikke-gjennomføre bestemmelsen med en gyldig, gjennomførbar bestemmelse som stemmer nærmest overens med intensjonen i den opprinnelige bestemmelsen, og resten av disse vilkårene vil fortsatt være i kraft. Avsnittstitlene i disse vilkårene brukes bare av praktiske hensyn for partene og har ingen juridisk eller kontraktmessig betydning. HTC kan overdra disse vilkårene, helt eller delvis, til ethvert tidspunkt med eller uten varsel til deg. Du kan ikke overdra disse Vilkårene eller overdra, overføre eller underlisensiere dine eventuelle rettigheter i Området. HTCs unnlatelse av å reagere med hensyn til et brudd fra din eller andres side fraskriver ikke selskapet en rett til å reagere ved senere eller lignende brudd. Disse Vilkårene (medregnet Personvernerklæringen, de etiske retningslinjene eller andre konsernomfattende vilkår) utgjør hele avtalen mellom deg og HTC med hensyn til Området. Disse Vilkårene tilsidesetter alle tidligere eller samtidige kommunikasjoner av noe slag mellom deg og HTC med hensyn til Området.  Enhver oversettelse av vilkårene skjer for lokale behov.  Hvis det oppstår en tvist mellom engelsk og en ikke-engelsk versjon, vil den engelske versjonen av vilkårene gjelde.

 23. Støtte. HTC tilbyr ikke kundestøtte for Området eller noen funksjoner eller tjenester som er tilgjengelige gjennom Området, med mindre HTC har postet informasjon på Området om at vi tilbyr kundestøtte for en bestemt del av Området.

 24. Copyright- og varemerkevarsler. Med unntak av brukerinnhold er alt innhold som tilbys i forbindelse med Området © 2011 HTC Corporation og/eller dets leverandører, 23 Xinghua Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330, Taiwan Med enerett. Copyright og andre intellektuelle eiendomslover og -konvensjoner beskytter all programvare og alt innhold som tilbys på Området. HTC og/eller dets leverandører eier eiendomsrett, copyright og andre intellektuelle eiendomsrettigheter til Området, HTC-innhold, -tilbakemelding og eventuell programvare (medregnet eventuelle programvareoppdateringer og -oppgraderinger som du laster ned for HTC-enheten via Området). HTC-logoen, HTC quietly brilliant-logoen og/eller andre HTC-produktnavn og -tjenester det refereres til på Området, er varemerker som tilhører HTC Corporation. Alle andre selskapsnavn, produktnavn, tjenestenavn og logoer det refereres til i forbindelse med Området, kan være varemerker som tilhører de respektive eierne.
 25. ©2011 HTC Corporation.