Gyldighetsdato: July 20, 2011


Hvis du anser at ditt arbeid har blitt kopiert på en måte som utgjør et copyrightbrudd, send inn det skriftlige varselet nedenfor til HTCs copyrightagent. Merk at HTC bare tilbyr denne fremgangsmåten for at du skal varsle HTC om at ditt copyrightbeskyttede materiale på webområdet er krenket. Andre forespørsler, for eksempel anmodninger om teknisk assistanse, vil ikke bli behandlet i denne prosessen.


Send inn følgende informasjon skriftlig til HTCs copyrightagent:


  1.  En fysisk eller elektronisk signatur fra en person autorisert til å opptre på vegne av eieren av copyrightinteressen;
  2. En detaljert beskrivelse av hvor på webområdet det påstått krenkede materialet er postet, slik at HTC kan finne det;
  3. Din postadresse, telefon og e-postadresse slik at HTC eventuelt kan kontakte deg om varselet;
  4. En erklæring om du i god tro anser at bruk av materialet på den innklagede måten ikke er autorisert av copyrighteieren, dennes agent eller loven; og
  5. En forpliktende erklæring fra din side, under straffeansvar for eventuell falsk forklaring, om at informasjonen i dette varselet i merknaden er riktig og at du er copyrighteieren eller autorisert til å opptre på vegne av copyrighteieren.

Hvis du går inn på stedet fra Nord-Amerika eller Latin-Amerika, kan HTCs agent for varsler om copyrightbrudd på webområdet kontaktes som følger:


Copyrightagent, juridisk avdeling
HTC America, Inc.13920 SE Eastgate Way, Suite 400Bellevue, WA 98005
Telefon: (425) 679-5318
Faks: (425) 861-1715
E-post: copyright_americas@htc.com


Hvis du går inn på stedet utenfor Nord-Amerika eller Latin-Amerika, kan HTCs agent for varsler om copyrightbrudd på webområdet kontaktes som følger:


Copyrightagent, juridisk avdeling
HTC Corporation
23 Xinghua Road,
Taoyuan District,
Taoyuan City 330, Taiwan
Telefon: +886-3-3753252
Faks: +886-3-3753251
E-post: Global-Copyright@htc.com