Gyldighetsdato: July 20, 2011


Disse etiske retningslinjene gjelder for HTC-området, tjenesten HTC Sense og alle former for brukergruppeforum, blogg eller andre deler av webområdet (“kommunikasjonsfunksjoner”) som gir deg lov til å kommunisere med HTC og publikum generelt. De gjelder også for enhver del av webområdet som viser en kobling til disse etiske retningslinjene. Disse etiske retningslinjene refererer til kommunikasjonsfunksjoner som “tjenestene.” Les de etiske retningslinjene og overhold dem i forbindelse med tjenestene du brukerMedlemskvalifikasjoner


Tjenestene er utformet for enkeltpersoner som er 18 år eller eldre, med mindre noe annet er angitt for en bestemt tjeneste. Som bruker av en tjeneste skal du respektere disse etiske retningslinjene, og du er ansvarlig for alle aktiviteter og alt innhold du poster/laster opp. I tillegg til å respektere disse etiske retningslinjene er du ansvarlig for å overholde alle gjeldende lokale og nasjonale lover.


Forbudte bruksmåter

Du kan ikke laste opp, poste, sende, overføre, distribuere eller legge til rette for distribusjon av noe innhold (herunder tekst, bilder, lyd, video, data, informasjon eller programvare) eller på annet vis bruke tjenesten på en måte som:


 • avbilder nakenhet av noe slag, herunder full eller delvis menneskelig nakenhet eller nakenhet i ikke-menneskelig form, for eksempel tegneserier, fantasibilder eller manga;
 • oppmuntrer til, forsvarer eller uttrykker pornografi, obskønitet, vulgaritet, banning, hat, diskriminering, rasisme eller vilkårlig vold;
 • feilrepresenterer kilden bak noe du poster eller laster opp, medregnet å fremstå som en annen person eller enhet, eller sende manipulert, villedende eller forfalsket informasjon, eller representere informasjonskilden på feil måte;
 • tilbyr eller oppretter koblinger til eksterne steder som bryter disse etiske retningslinjene;
 • omfatter innhold som er beskyttet av lover om intellektuell eiendomsrett, personvern eller publisitet, eller andre gjeldende lover, med mindre du eier eller kontrollerer slike rettigheter eller har innhentet nødvendig samtykke og tillatelse;
 • har til hensikt å skade eller utnytte mindreårige på noen måte;
 • er utformet for å uteske eller samle personlig identifiserbar informasjon om mindreårige (hvem som helst under 18 år), medregnet, men ikke begrenset til: navn, e-postadresse, hjemmeadresse, telefonnummer eller navn på skole;
 • sletter, manipulerer eller endrer noen informasjon, noe materiale eller innhold som er postet av en annen person eller enhet;
 • invaderer en annen persons privatliv ved å forsøke å høste, samle, lagre eller publisere privat eller personlig identifiserbar informasjon, for eksempel passord, kontoinformasjon, kredittkortnumre, adresser eller annen kontaktinformasjon uten deres kunnskap og samtykke;
 • er ulovlig eller i strid med gjeldende lokale og nasjonale lover, medregnet, men ikke begrenset til barnepornografi, bestialitet, incest, ulovlige medikamenter, piratkopiering av programvare og personforfølgelse;
 • truer, overvåker, injurierer, svindler, degraderer, forfølger eller skremmer en enkeltperson eller gruppe av noen som helst årsak; medregnet, men uten begrensning, på grunnlag av alder, kjønn, uførhet, etnisitet, seksuell legning, rase eller religion, eller som oppmuntrer andre til å gjøre det;
 • skader eller forstyrrer, eller har til hensikt å skade eller forstyrre, en annen brukers datamaskin eller som vil gi deg eller andre personer ulovlig tilgang til programvare eller å omgå sikkerhet på webområder eller servere, medregnet, men ikke begrenset til, spamming eller forsøk på å skanne eller teste sårbarheten i et system eller nettverk eller til å bryte sikkerhets- eller autentiseringstiltak;
 • treffer noe tiltak som kan legge en betydelig belastning (som fastslått av HTC) på infrastrukturen bak noen av HTCs tjenester, for eksempel overdrevent høyt volum på dataoverføringer eller båndbreddeforbruk, overdrevent omfattende lagring, drift av en webserver, Internet relay-chatserver, eller en hvilken som helst annen server og ikke-tradisjonelle sluttbrukeraktiviteter;
 • sender eller forsøker å sende uanmodede meldinger, medregnet kampanjer eller annonser for produkter eller tjenester, "spam," "kjedebrev" eller "søppelpost";
 • går inn på, manipulerer eller bruker ikke-offentlige områder i hvilke som helst tjenester, datamaskinsystemer eller HTC-webområder, eller som fører til skade på HTCs virksomhet, omdømme, ansatte, muligheter eller til en annen person;
 • forsøker å få tilgang til, søke etter eller trekke ut data fra en tjeneste eller et HTC-webområde med en motor, programvare, verktøy, en agent, robot, "spider", "scraper", enhet eller mekanisme som ikke er programvare eller søkeagenter levert av HTC eller andre generelt tilgjengelige tredjeparts nettlesere;
 • “rammer inn” noen HTC-tjeneste eller noe HTC-webområde eller på annen måte får det til å se ut som du har en tilknytning til HTC eller at HTC går god for deg for noe formål; eller
 • prøver å opptre som en HTC-ansatt, -agent, -leder, -vert, -administrator, -moderator eller annen bruker eller en annen person på noen som helst måte.

Du kan ikke bruke noen form for automatisert enhet eller datamaskinprogram som muliggjør innsending av postinger uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra HTC Corporation.


Opphør og oppsigelse


HTC forbeholder seg retten, basert utelukkende på eget skjønn, til å vurdere og fjerne brukerinnhold uten forvarsel, og til å slette innhold og brukerkontoer. HTC forbeholder seg retten, basert utelukkende på eget skjønn, til å bannlyse deltakere eller si opp tilgang til servere.


Rettigheter og ansvar
Vi anbefaler at du ikke deler informasjon som andre kan bruke til å skade deg. Vi anbefaler foreldre å gjøre seg kjent med og bidra til å utøve kontroll over innhold som er postet av, og aktivitetene til, mindreårige for å sørge for at de er trygge online. HTC er ikke ansvarlige for innholdet på noen brukeropprettede postinger, lister eller meldinger. Beslutningen om å vise innhold eller kommunisere med andre, er din egen. Vi råder deg til å bruke sunn fornuft.
Du er ansvarlig for å beskytte datamaskinen din mot inngrep, spionvare eller virus som kan finnes i nedlastede elementer fra tjenesten. Vi anbefaler at du installerer et antivirusprogram på datamaskinen og sørger for at det alltid er oppdatert.
HTC forbeholder seg retten til å omarbeide eller endre disse etiske retningslinjene eller enhver tjeneste til enhver tid og uten forvarsel. Vi anbefaler at du går gjennom disse retningslinjene med jevne mellomrom for å sikre at du overholder dem.
En del informasjon du tilbyr eller laster opp til tjenesten, kan bli lagret utenfor landet der du bor.
Du kan rapportere brudd på disse etiske retningslinjene til global-privacy@htc.com.


All aktivitet på tjenesten er også regulert HTC Corporations vilkår og betingelser sist oppdatert: 03/08/2011