Mededeling En Procedure Voor Het Indienen Van Claims Bij Schending Van Het Auteursrecht.

Datum van ingang: Juli 13, 2011


Als u vermoedt dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk doet op uw auteursrecht, verzoeken wij u om de onderstaande geschreven melding aan de HTC-verantwoordelijke inzake auteursrechten te sturen. Houd er rekening mee dat HTC deze procedure alleen levert zodat u aan HTC kunt doorgeven dat er mogelijk inbreuk is gedaan op uw auteursrechtelijk materiaal op de Site. Andere aanvragen, zoals verzoeken voor technische ondersteuning, worden via dit proces niet beantwoord.


Geef de volgende informatie schriftelijk door aan de HTC-verantwoordelijke inzake auteursrechten:


  1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die geautoriseerd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht;
  2. Een gedetailleerde beschrijving van de locatie waar het materiaal waarvan u inbreuk op het auteursrecht meldt, is geplaatst op de site zodat HTC het materiaal kan lokaliseren;
  3. Uw postadres, telefoonnummer en e-mailadres zodat HTC eventueel contact met u kan opnemen met betrekking tot uw melding;
  4. Een verklaring dat u in goed vertrouwen gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier zoals genoemd in de klacht niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens agent of de wet; en
  5. Een verklaring door u, gemaakt onder ede, dat de informatie in uw melding accuraat is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of geautoriseerd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen.

Als u de site vanuit Noord-Amerika of Latijns-Amerika opent, kunt u de agent van HTC die zich bezig houdt met claims over inbreuken op auteursrecht op de site als volgt bereiken:


Copyright Agent; Legal Department
HTC America, Inc.
13920 SE Eastgate Way, Suite 400
Bellevue, WA 98005
Phone: (425) 679-5318
Fax: (425) 861-1715
Email: copyright_americas@htc.com


Als u de site vanaf een locatie buiten Noord-Amerika of Latijns-Amerika opent, kunt u de agent van HTC die zich bezig houdt met claims over inbreuken op auteursrecht op de site als volgt bereiken:


Copyright Agent; Legal Department
HTC Corporation
23 Xinghua Road,
Taoyuan District,
Taoyuan City 330, Taiwan
Phone: +886-3-3753252
Fax: +886-3-3753251
Email: Global-Copyright@htc.com