Datum van ingang: Juli 13, 2011


Deze Gedragscode is van toepassing op de HTC Site, de HTC Sense-dienst, en alle gemeenschapsforums, blogs of andere delen van de Site ("communicatieopties") die het u mogelijk maken om met HTC en het publiek te communiceren. Hij is ook van toepassing op enig deel van de Site die een koppeling bevat naar deze Gedragscode. Deze Gedragscode verwijst naar communicatiemogelijkheden als de "diensten". Lees de Gedragscode en houd u daar aan in verband met de diensten die u mogelijk gebruikt.Kwalificaties voor lidmaatschapDe diensten zijn ontworpen voor individuen van 18 jaar of ouder, behalve wanneer afwijkend vermeld voor een specifieke dienst. Als gebruiker van een dienst zult u zich houden aan deze Gedragscode en bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten en inhoud die u plaatst/uploadt. Behalve dat u zich houdt aan deze Gedragscode, bent u ook verantwoordelijk voor het volgen van alle van toepassing zijnde lokale en nationale wetten.


Verboden gebruikU zult niet uploaden, plaatsen, verzenden, overbrengen, verspreiden of verspreiding mogelijk maken van enige inhoud (inclusief tekst, afbeeldingen, geluid, video, gegevens, informatie of software) of anderszins de dienst gebruiken op een wijze die:


 • naaktheid van enige soort toont inclusief volledige of gedeeltelijke menselijke naaktheid of naaktheid in niet-menselijke vorm zoals cartoons, fantasiekunst of manga;
 • oproept tot, verdedigt of uitdrukking geeft aan pornografie, obsceniteit, vulgair gedrag, roddel, haat, kwezelarij, racisme of zinloos geweld;
 • een verkeerde voorstelling even van iets dat u publiceert of uploadt, inclusief zich voordoen als een ander persoon of entiteit of het verzenden van gewijzigde, bedriegelijke of naar een verkeerde bron verwijzende informatie;
 • het bieden of maken van koppelingen naar externe sites die inbreuk maken op deze Gedragscode;
 • het opnemen van inhoud die beschermd is door intellectuele eigendomswetten, privacy- of publiciteitsrechten, of enige andere van toepassing zijnde wet behalve wanneer u eigenaar bent van of het beheer hebt over dergelijke rechten of de benodigde toestemming hebt verkregen;
 • bedoeld is om minderjarigen op enige wijze te schaden of te misbruiken;
 • is bedoeld om te vragen naar persoonlijk identificeerbare informatie aan minderjarigen (iedereen jonger dan 18 jaar) of deze te verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot: naam, e-mailadres, huisadres, telefoonnummer of naam van de school;
 • enige informatie, materiaal of inhoud wissen, er mee knoeien of herzien die door een andere persoon of entiteit is geplaatst;
 • inbreuk maken op iemands privacy door te proberen privé of persoonlijk identificeerbare informatie te oogsten, verzamelen, op te slaan of publiceren zoals wachtwoorden, accountgegevens, nummers van credit kaarten, adressen of andere contactgegevens zonder hun kennis en toestemming;
 • illegaal is of inbreuk maakt op van toepassing zijnde plaatselijke en nationale wetten, inclusief maar niet beperkt tot kinderpornografie, bestialiteit, incest, illegale drugs, softwarepiraterij en intimidatie;
 • een persoon of groep personen om enige reden bedreigt, stalkt, belastert, fraudeert, degradeert, tot slachtoffer maakt of intimideert; inclusief zonder beperking, op basis van leeftijd, geslacht, handicap, etniciteit, sexuele voorkeur, ras of religie, of anderen oproept of aanmoedigt dit te doen;
 • de computer van een andere gebruiker beschadigt of stoort of de bedoeling heeft te beschadigen of storen, of u of anderen toestaan om illegaal software te benaderen of de beveiliging van websites of servers te omzeilen, inclusief maar niet beperkt tot spamming of pogingen tot het opsporen, scannen of testen van de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk of om inbreuk te maken op de beveiliging of op verificatiemethoden;
 • enige actie onderneemt die een aanzienlijke belasting kan vormen (zoals bepaald door HTC) van de infrastructuur van enige dienst van HTC, zoals uitzonderlijk grote gegevensoverdrachten of gebruik van bandbreedte, uitzonderlijk grote opslag, hosten van een webserver, internet reilay chat server of enige andere server, en niet-traditionele eindgebruikersactiviteiten;
 • ongevraagde berichten verstuurt of probeert te versuren, inclusief promoties of advertenties voor producten of diensten, "spam", "kettingbrieven" of "junk mail";
 • Niet-openbare delen van enige dienst, computersysteem of website van HTC benadert, beïnvloedt of gebruikt, of schade aanbrengt aan de bedrijfsvoering, reputatie, medewerkers, faciliteiten van HTC of enig persoon;
 • probeert te benaderen, zoeken of ophalen van gegevens van enige dienst of website van HTC met enige engine, software, hulpmiddel, agent, robot, spider, scraper, apparaat of mechanisme anders dan de software of zoekagenten geleverd door HTC of andere algemeen beschikbare webbrowsers van derden;
 • enige dienst of website van HTC "in een frame plaatst" of er op andere manieren uit laat zien of u een relatie met HTC hebt of dat HTC u voor enig doel ondersteunt; of
 • pretendeert een HTC-medewerker, agent, manager, host, beheerder, moderator, een andere gebruiker of enig ander persoon via welke middelen dan ook te zijn.

U zult niet enige vorm van geautomatiseerd apparaat of computerprogramma gebruiken die het aanbieden van postings mogelijk maakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de HTC Corporation.


Beëindiging en annulering
HTC behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om inhoud van gebruikers te beoordelen en zonder kennisgeving vooraf te verwijderen, en om inhoud en gebruikersaccount te wissen. HTC behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om deelnemers te weigeren of de toegang tot diensten te beëindigen


Rechten en verantwoordelijkheden
We moedigen u aan om geen informatie te delen waarmee anderen u schade kunnen toedoen. We moedigen ouders aan om zich bewust te zijn van en te helpen het beheer te voeren over inhoud die geplaats is door en activiteiten van hun minderjarige kinderen om hen online te beveiligen. HTC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige door gebruikers gemaakte plaatsing, lijst of bericht. De beslissing om inhoud te bekijken of contact met anderen op te nemen, ligt bij u. We adviseren u ook om uw oordeel te gebruiken.
HTC behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de Gedragscode of enige dienst aan te vullen of te wijzigen zonder berichtgeving vooraf. We raden u aan om deze richtlijnen regelmatig te lezen om er voor te zorgen dat u hieraan voldoet.
Een deel van de informatie die u aanbiedt of naar de dienst uploadt, kan worden opgeslagen buiten het land waar u woont.
U kunt misbruik van deze Gedragscode melden bij global-privacy@htc.com
Alle activiteiten op de dienst worden ook beheerd door de HTC Corporation Voorwaarden voor het laatst bijgewerkt op laatste update 2011/03/08.