Mail

< < Menu

Met Exchange ActiveSync e-mail werken

Met je Microsoft Exchange ActiveSync-account kun je belangrijke e-mailberichten markeren of je afwezigheidsbericht direct op je telefoon instellen.

Een e-mail markeren

 1. Tik in het beginscherm op Knop alle apps, en zoek en tik vervolgens op Mail.
 2. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
 3. Tik tijdens het bekijken van het postvak IN op het vlagpictogram dat naast een e-mailbericht of conversatie verschijnt.
  Afbeelding met weergave van een gemarkeerd bericht.
  Tip: Voor het markeren van een e-mailbericht binnen een gesprek, tik je op Uitvouwen voor het uitvouwen van het gesprek, en tik vervolgens op het markeringspictogram van het e-mailbericht.

De status Niet aanwezig instellen

 1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
 2. Tik op Knop meer opties > Niet aanwezig.
 3. Tik je huidige werksituatie aan en selecteer Niet aanwezig.
 4. Stel de data en tijden in.
 5. Typ het automatische antwoordbericht.
  Afbeelding waarin wordt aangegeven hoe een afwezigheidsbericht moet worden ingesteld.
 6. Als je geadresseerden buiten je organisatie liever een ander automatisch antwoord geeft, tik je op de optie Antwoorden naar externe afzenders sturen en voer je vervolgens het automatisch antwoord in het geopende vak in.
 7. Tik op Opslaan.