Mail

< < Menu

Een e-mailaccount toevoegen

Stel extra e-mailaccounts in zoals nog een Microsoft Exchange ActiveSync-account of een account van een webgebaseerde e-maildienst of e-mailaanbieder.
Belangrijk: Al je een Microsoft Exchange ActiveSync of een POP3/IMAP e-mailaccount toevoegt, moet je aan je netwerkbeheerder of e-mailaanbieder vragen welke extra e-mailinstellingen je nodig hebt.
  1. Tik in het beginscherm op Knop alle apps, en zoek en tik vervolgens op Mail.
  2. Tik op Knop meer opties > Account toevoegen.
  3. Selecteer een type e-mailaccount in de lijst met aanbieders. Of tik op Overige (POP3/IMAP).
  4. Voer het e-mailadres en het wachtwoord voor de e-mailaccount in en tik op Volgende.
    Opmerking: Voor sommige e-mailaccounts kun je een synchronisatierooster instellen.
  5. Typ een naam voor je e-mailaccount en tik op Instellen voltooien.