Mail

< < Menu

Je post controleren

Opmerking: De helpinhoud hier is gebaseerd op de volgende app-versie: 10.50.9x. Bepaalde telefoonmodellen ondersteunen de meest recente app-versie wellicht niet.
In de app Mail kun je e-mailberichten van een of meerdere e-mailaccounts die je hebt geconfigureerd op je telefoon, lezen, versturen en organiseren.
 1. Tik in het beginscherm op Knop alle apps, en zoek en tik vervolgens op Mail. Het postvak van een van je e-mailaccounts verschijnt.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Tik op een e-mailbericht om dat te lezen.
  • Om e-mailberichten in een andere postmap weer te geven, tik je op Knop meer opties > Map en vervolgens op de gewenste map.
  • Om te wisselen van e-mailaccounts of om e-mailberichten te bekijken van al je accounts, tik je op Navigatielade tonen.
   Ander scherm Mailaccounts kiezen
  • Voor het wijzigen van de instellingen van een e-mailaccount, selecteer je eerst de account en tik je vervolgens op Knop meer opties > Instellingen.

Je postvak organiseren

Heb je een massa e-mailberichten in je postvak IN? Orden je e-mailberichten in tabbladen en vind snel de gewenste berichten.
 1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
 2. Tik in het postvak op Knop meer opties > Tabbladen bewerken.
 3. Selecteer de tabbladen die je wilt toevoegen aan het postvak.
 4. Voor het organiseren van de tabbladen, sleep je Versleepbaar item, en verplaats het tabblad vervolgens naar de nieuwe locatie.
 5. Tik op Gereed.
 6. Veeg naar de toegevoegde tab om je e-mailberichten te bekijken.