Mail

< < Menu

E-mailberichten zoeken

  1. Tik in het beginscherm op Knop alle apps, en zoek en tik vervolgens op Mail.
  2. Tik op Zoeken.
  3. Als je het bereik van je zoekopdracht wilt versmallen, tik je op , controleer de zoekopties en tik vervolgens op OK.
  4. Typ vervolgens in het zoekvak waarnaar je wilt zoeken.
  5. Tik op een resultaat om het e-mailbericht te openen.

Zoeken naar e-mails van een contact

Je weet wel de afzender maar je kunt een bepaalde e-mail van dit contact niet vinden?
  1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
  2. Houd een e-mailbericht van een contact ingedrukt.
  3. Tik op Alle posts van afzender weergeven. Een lijst met e-mailberichten van dat contact verschijnt.