HTC U12 life‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Postavljanje memorijske kartice kao unutarnje memorije

Kada umetnete memorijsku karticu koja se prije nije koristila na HTC U12 life kartica će se zadano prijaviti kao prijenosna memorija.

Ako je memorijska kartica nova ili nema sadržaja koji želite zadržati, možete je i formatirati radi njenog korištenja kao unutarnje memorije za HTC U12 life.
Važno:
  1. Na početnom zaslonu povucite prema gore i dodirnite Postavke > Memorija.
  2. Pod Prijenosna memorija dodirnite naziv memorijske kartice.
  3. Dodirnite > Postavke memorije.
  4. Dodirnite Formatiraj kao unutarnju, a zatim Izbriši i formatiraj.
  5. Slijedite upute na zaslonu za premještanje instaliranih aplikacija i njihovih podataka iz memorije telefona na memorijsku karticu.
Savjet: Ako karticu više ne želite koristiti kao unutarnju memoriju, možete je preformatirati kao prijenosnu memoriju. Prije no što to učinite, svakako prethodno premjestite sve aplikacije i podatke s kartice u memoriju telefona. Pogledajte Premještanje aplikacija i podataka između memorije telefona i memorijske kartice.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?