HTC U12 life‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Sigurnosno kopiranje HTC U12 life

Automatski sigurnosno kopira HTC U12 life na Google disk kako biste mogli vratiti sadržaj poput postavki i podataka aplikacije nakon vraćanja na tvorničke postavke ili prilikom vraćanja podataka na drugi HTC telefon.
  1. Na zaslonu Početak povucite prema gore, dodirnite Postavke > Sustav > Sigurnosno kopiranje.
  2. Provjerite je li uključena opcija Sigurnosno kopiraj na Google disk.
  3. Dodirnite Podaci aplikacije i provjerite je li uključeno Automatsko vraćanje.

    To omogućava vraćanje postavki i podataka aplikacije nakon ponovnog instaliranja aplikacije na HTC U12 life.

Savjet: Kako biste odabrali račun za sigurnosno kopiranje koji nije vaš primarni Google račun, dodirnite Račun za sigurnosnu pohranu i odaberite drugi Google račun. Možete dodirnuti i Dodaj račun kako biste dodali novi Google račun za sigurnosno kopiranje.

Koje je vrste podataka moguće sigurnosno kopirati?

Na uređaju HTC U12 life koji radi s Android 8 moguće je sigurnosno kopirati sljedeće stavke uporabom svojeg Google računa:

Početni zaslon Pozadina
Popis aplikacija Aplikacije instalirane putem Trgovina Google Play
Postavke i podaci aplikacije
  • SMS tekstualne poruke
  • Povijest poziva
  • Postavke Google kalendar i Gmail
  • Podaci koji su sinkronizirani s vašim Google računom poput Google kontakata i događaja u kalendaru
  • Podaci postavke u aplikacijama drugog proizvođača ovisno o tome dopuštaju li to te aplikacije
Postavke uređaja Melodije zvona, postavke jezika i unosa Wi‍-Fi mreže i njihove lozinke te određene postavke uređaja

Automatsko sigurnosno kopiranje povremeno sigurnosno kopira vaš telefon u privatnu mapu u Google disk. Ono se vrši se svaka 24 sata kad je telefon u stanju mirovanja, kad se puni ili je povezan na Wi‍-Fi mrežu.

Podaci sigurnosnog kopiranja ne uračunavaju se o ograničenje memorije Google disk. Velike datoteke ili datoteke koje su razvojni programeri aplikacija odabrali isključiti iz usluge neće biti sigurnosno pohranjene.

Bilješka: Vraćanje pozadine sa starog telefona može ovisiti o kompatibilnosti razlučivosti zaslona starog telefona i HTC U12 life.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?