HTC U12 life‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Kontrola dozvola za aplikaciju

Nakon prvog otvaranja aplikacija trebat ćete im dati dozvolu za pristup određenim podacima ili značajkama, poput kontaktima ili mikrofonu. To omogućuje više kontrole koje aplikacije imaju ovlašteni pristup.
  • Ako sumnjate da je određena aplikacija zlonamjerna ili traži nepotrebne dozvole, trebate odabrati Odbij kako biste zaštitili svoj telefon.
  • Ako odaberete Odbij u pouzdanoj aplikaciji možda nećete moći koristiti aplikaciju ili u potpunosti koristiti njezine funkcije. Ako se to dogodi otvorite postavke za promjenu dozvola aplikacije.
  1. Na zaslonu Početak povucite prema gore i dodirnite Postavke > Aplikacije i obavijesti.
  2. Dodirnite Dozvole za aplikacije, a zatim dodirnite vrstu podataka ili značajku kako biste odabrali koje im aplikacije mogu pristupiti.
  3. Uključite sklopku Uklj./isklj. aplikacije kako biste joj dopustili pristup podacima ili značajki.
Savjet: Za promjenu vrste podataka kojima aplikacija ima pristup, pritisnite i držite aplikaciju na zaslonu Početak ili zaslonu Aplikacije, dodirnite Information icon, a zatim Dozvole.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?