HTC U12 life‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Kako ponovno pokrenuti telefon u sigurnom načinu rada?

Ponekad aplikacije trećih proizvođača mogu prouzročiti usporavanje, kvar ili zamrzavanje telefona. U sigurnom načinu rada sve aktivnosti aplikacije treće strane privremeno se deaktiviraju. Ako telefon pravilno funkcionira dok radi u sigurnom načinu rada, tada je problem nastao zbog aplikacije trećeg proizvođača i nije vjerojatno da se radi o hardverskom problemu.
  1. Dok je telefon uključen, pritisnite i nekoliko sekundi držite gumb za UKLJUČIVANJE kako biste isključili telefon.
  2. Kad za to dobijete upit, pritisnite i držite Isključi.
  3. Nakon pojavljivanja dijaloškog okvira Ponovno pokretanje u sigurnom načinu rada dodirnite U redu.Telefon će se ponovno pokrenuti, a na donjem dijelu zaslona biste trebali vidjeti Siguran način rada.
  4. Ispitajte telefon kako biste provjerili rješava li siguran način rada problem.Ako rješava, deinstalirajte nedavno preuzetu aplikaciju koja bi mogla uzrokovati problem.
  5. Za povratak u normalan način rada, isključite telefon i ponovno ga uključite.

Moguće je ponovno pokrenuti u sigurni način rada pomoću hardverskih gumbi. Pritisnite gumb za UKLJUČIVANJE kako biste uključili telefon. Kad se na zaslonu pojavi HTC logotip pritisnite i držite tipku za SMANJIVANJE GLASNOĆE dok se na dnu zaslona ne pojavi Sigurni način rada.

Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?