Những nội dung sau đây mô tả chi tiết hơn thực tiễn về bảo mật của HTC, về các ứng dụng và tính năng cụ thể, bao gồm cả các ứng dụng và tính năng có thể không có sẵn trên thiết bị của bạn, ở nơi nhà mạng hoặc khu vực hạn chế hoạt động. Hãy truy cập Chính Sách Bảo Mật của HTC để tìm hiểu về việc thu thập thông tin chung của HTC và việc sử dụng thông tin trong thực tiễn.

Cập nhật lần cuối
Dữ Liệu Kích Hoạt: 2/5/2015

Khi bạn kích hoạt điện thoại của mình, HTC sẽ thu thập dữ liệu có định dạng không xác định cụ thể để giúp chúng tôi nắm được số lượng và các loại điện thoại đã kích hoạt và được kích hoạt khi nào; các vị trí chung của điện thoại đã kích hoạt để đảm bảo cung cấp hỗ trợ phần mềm đầy đủ, quản lý các bản cập nhật và chẩn đoán các vấn đề hệ thống đang gặp phải; biết khi nào điện thoại được kích hoạt để xem bạn có đủ điều kiện sử dụng các dịch vụ nhất định không, chẳng hạn như chương trình Lợi Ích khi sử dụng HTC. Dữ liệu kích hoạt chúng tôi sẽ thu thập bao gồm: IMEI, MEID hoặc SN; tình trạng của thiết bị; mạng đã kết nối; mẫu thiết bị, id mẫu và số mẫu; múi giờ; quốc gia; khu vực nội thành và cấp nhỏ hơn; mã zip; hệ điều hành hiện tại; phiên bản ROM, ngôn ngữ; và các dữ liệu khác về thời gian và trạng thái kích hoạt của bạn.

Cập nhật lần cuối
Dữ Liệu Báo Cáo Sử Dụng: 2/5/2015

HTC thu thập Dữ Liệu Báo Cáo Sử Dụng và phân tích cách bạn và những người dùng khác sử dụng thiết bị và tính năng của HTC để phát triển phiên bản cải tiến của tính năng, chức năng, sản phẩm và dịch vụ, tạo ra khả năng sử dụng dễ dàng hơn và trực quan hơn. HTC cũng sử dụng Dữ Liệu Báo Cáo Sử Dụng vào mục đích nghiên cứu thống kê và cải thiện nỗ lực tiếp thị.

Chúng tôi không thu thập Dữ Liệu Báo Cáo Sử Dụng theo hình thức nhận dạng bạn trực tiếp. HTC có thể xác định lại dữ liệu này, nếu bạn đăng ký hoặc sử dụng loại dịch vụ cần phải biết nhận dạng của bạn, ví dụ như: Tài Khoản HTC và ứng dụng HTC cụ thể hoặc khi bạn yêu cầu sử dụng dịch vụ của HTC như hỗ trợ kỹ thuật.

Thậm chí, nếu bạn chọn không gửi Dữ Liệu Báo Cáo Sử Dụng, ứng dụng và dịch vụ HTC vẫn sẽ tiếp tục thu thập và sử dụng một số loại thông tin giống nhau như Dữ Liệu Báo Cáo Sử Dụng và các loại dữ liệu khác như đã mô tả trong Chính Sách Bảo Mật của HTC, trong phần Tìm Hiểu Thêm này và trong thông báo chúng tôi đã cung cấp cho bạn bên trong những ứng dụng và dịch vụ đó. HTC cũng thu thập dữ liệu cụ thể về thiết bị của bạn khi bạn kích hoạt điện thoại. HTC cũng có thể thu thập số lỗi cũng như bất kỳ báo cáo lỗi nào bạn chọn để gửi và có thể kết hợp các báo cáo lỗi bạn đã gửi trước đây với yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, bạn nên chọn tùy chọn này. Cài đặt Dữ Liệu Báo Cáo Sử Dụng không ảnh hưởng đến các hoạt động thu thập này.

Dữ Liệu Báo Cáo Sử Dụng chúng tôi thu thập được có thể bao gồm, ví dụ:

 • chi tiết về cách bạn sử dụng thiết bị và ứng dụng, phím tắt, thể loại, menu, tính năng, chương trình và dịch vụ trên thiết bị của bạn (bao gồm, ví dụ: Con Người, Điện Thoại, Thư, Tin Nhắn, Âm Nhạc, Máy Ảnh, Bộ Sưu Tập, Đồng Hồ, Cài Đặt, Thời Tiết và Lịch), bao gồm cả cách thức và thời gian bạn truy cập vào những mục này, số lần bạn truy cập vào mục, hành động của bạn khi truy cập và sử dụng các mục, khoảng thời gian truy cập, số lần và cách thức bạn điều chỉnh cài đặt của những mục này và bạn gỡ bỏ các phím tắt cho mục này khỏi màn hình chính của thiết bị vào khi nào;
 • mã nhận dạng thiết bị, chẳng hạn như: số sê-ri (trong định dạng băm), mạng MCC và MNC (những con số này cho chúng tôi biết quốc gia bạn đang cư trú và nhà cung cấp mạng của bạn);
 • thông tin chung về thiết bị của bạn, bao gồm: cài đặt ngôn ngữ cho thiết bị, bạn đang kết nối mạng nào và đó là loại mạng gì, thiết bị của bạn có đang ở chế độ "chuyển vùng" không (ví dụ: bạn đang ở quốc gia khác không phải "đất nước" mình), sử dụng modem và bộ nhớ;
 • thông tin vị trí khu vực và thành phố về thiết bị của bạn;
 • thông tin về việc bạn đã nhận và thực hiện bao nhiêu cuộc gọi trên thiết bị và vào lúc nào, thông tin về cường độ tín hiệu (và thông tin về thiết bị khác) tại thời điểm diễn ra cuộc gọi (nhưng không phải là nội dung cuộc gọi, tên hoặc số điện thoại của người đang gọi hay nhận cuộc gọi của bạn);
 • số tin nhắn SMS và MMS bạn gửi và nhận, tổng số tin nhắn SMS và MMS được lưu trữ trên thiết bị của bạn (nhưng không phải là tên hoặc số điện thoại của người gửi tin nhắn cho bạn, người nhận tin nhắn hoặc nội dung tin nhắn của bạn), số lần bạn gửi ‘tin nhắn theo nhóm’ cho nhiều địa chỉ liên hệ cùng lúc và loại nội dung (ví dụ: hình ảnh hoặc phim) mà bạn đính kèm vào tin nhắn MMS (nhưng không phải bản sao của nội dung đó);
 • số lượng và loại tài khoản email đồng bộ với thiết bị của bạn (nhưng không phải địa chỉ email hoặc mật khẩu cho các tài khoản), bạn có tài khoản Microsoft Exchange ActiveSync (" EAS ") không, cài đặt tài khoản email của bạn (chỉ cài đặt máy chủ và cổng), số lượng email trong mỗi tài khoản email, kích thước trung bình của các email trong tài khoản email và khoảng thời gian cần để đồng bộ tài khoản của bạn (nhưng không phải là người gửi, người nhận, nội dung tin nhắn hoặc file đính kèm);
 • thông tin của ứng dụng về việc bạn tải xuống, bao gồm nội dung bạn tải xuống, bạn tải xuống khi nào, có chia sẻ nội dung tải xuống không, có hủy cài đặt hoặc xóa nội dung tải xuống không (và nếu có thì vào khi nào);
 • thông tin về trạm phát/Wi-Fi có bật không;
 • số điện thoại liên lạc bạn có trên thiết bị, số lượng các mẩu thông tin mà bạn có về mỗi liên lạc, chi tiết về nguồn gốc của thông tin liên quan đến các địa chỉ liên lạc (ví dụ: Facebook, Gmail, LinkedIn) và số lượng các nhóm bạn có thể cài đặt trên thiết bị (nhưng không phải là thông tin chi tiết liên lạc cá nhân);
 • máy ảnh của bạn đang bật hay tắt, tổng số ảnh và phim bạn đã chụp bằng máy ảnh trên thiết bị, số lượng ảnh và phim được lưu trữ trên thiết bị, số lượng thư mục và thư mục ảo trong đó bạn lưu trữ ảnh và phim (nhưng không phải bản sao của ảnh hoặc phim) và số lượng các bài hát bạn đã lưu trữ trên thiết bị;
 • tình trạng pin của thiết bị và thông tin về wakelock (wakelock là một cơ chế quản lý năng lượng pin Android có thể giúp thiết bị của bạn không bị rơi vào trạng thái năng lượng pin thấp); và
 • thông tin về số lần và khoảng thời gian bạn sử dụng hoặc truy cập bài viết hoặc phim về 'trợ giúp' hoặc 'hướng dẫn cho tôi' do HTC cung cấp và lưu trữ trên Thiết Bị của bạn (gọi chung là "Dữ Liệu Sử Dụng").

Dữ Liệu Báo Cáo Sử Dụng được ghi lại, bảo vệ và lưu trữ cục bộ trên thiết bị của bạn. Thiết bị của bạn sẽ truyền dữ liệu đã thu thập được qua kênh bảo mật (HTTPS) từ thiết bị của bạn đến HTC. Khi truyền dữ liệu đi, bạn sẽ liên kết dữ liệu với số sê-ri của thiết bị ở dạng băm.

Bạn có thể chọn hoặc không chọn bộ sưu tập của HTC và dùng Dữ Liệu Báo Cáo và Sử Dụng bất cứ lúc nào bằng cách chuyển đến mục Cài đặt>Về>Báo Cáo Lỗi và Sử Dụng.

Hãy truy cập Chính Sách Bảo Mật của HTC để tìm hiểu về việc thu thập thông tin chung của HTC và việc sử dụng thông tin trong thực tiễn.

Cập nhật lần cuối
Báo Cáo Lỗi: 2/5/2015

HTC sử dụng Báo Cáo Lỗi để cải thiện hiệu suất của phần cứng và phần mềm, độ tin cậy dựa trên các báo cáo lỗi bạn gửi từ thiết bị của mình khi một chương trình, ứng dụng hoặc một phần của phần cứng bị lỗi. HTC thu thập các báo cáo lỗi mà khách hàng gửi đến, phân tích chúng và sử dụng các thông tin tổng hợp và thông tin có định dạng không xác định để xác định xem nguyên nhân gây ra lỗi cho thiết bị của khách hàng là gì. HTC cũng cung cấp thông tin Báo Cáo Lỗi tổng hợp cho bên thứ ba để giúp họ khắc phục lỗi và cải thiện sản phẩm. Bạn có thể chọn gửi hoặc không gửi báo cáo lỗi cho HTC như trong nội dung được nêu thêm dưới đây.

Khi thiết bị của bạn bị lỗi, phần mềm trên thiết bị sẽ tập hợp thông tin mô tả lỗi và các thông tin khác (như: mạng và thông tin vị trí chung) có thể giúp HTC xác định và giải quyết vấn đề. Nội dung của báo cáo lỗi thay đổi tùy thuộc vào nguyên nhân và bản chất của lỗi. Báo cáo lỗi có thể bao gồm các loại thông tin sau đây:

Thông tin lỗi.  Thông tin về loại lỗi và mô tả lỗi.

Thông Tin Thiết Bị  Bao gồm thông tin về thiết bị như: tên thiết bị, Mã ID thiết bị, Mã ID xây dụng, mẫu, sản phẩm và các thông số liên quan đến phát hành phiên bản cũng như số sê-ri băm.

File nhật ký (log).  Thông tin về tình trạng thiết bị tại thời điểm xuất hiện lỗi có thể hữu ích trong việc quyết định nguyên nhân của lỗi. File nhật ký có thể chứa thông tin cá nhân liên quan đến sự kiện như: dữ liệu vị trí chính xác nếu dịch vụ dựa trên vị trí bị lỗi, nhưng sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân vô tình thu thập được trong quá trình báo cáo lỗi để xác định hoặc liên lạc với bạn, không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác và không chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba.

Khi thiết bị hoặc ứng dụng trên thiết bị của bạn bị treo, không phản ứng hoặc dừng bất ngờ vì lỗi, hệ thống sẽ hỏi bạn có muốn gửi báo cáo lỗi không. Bạn sẽ được lựa chọn có muốn hệ thống hỏi mỗi khi có báo cáo lỗi không hoặc bạn có muốn tự động gửi báo cáo mà không cần thông báo. Nếu bạn chọn tùy chọn báo cáo tự động, hệ thống sẽ gửi các báo cáo lỗi sau này đi mà không yêu cầu sự cho phép của bạn. Bạn có thể xem chi tiết báo cáo trước khi gửi đi trừ khi bạn đã chọn tính năng báo cáo tự động. Nếu bạn muốn tắt tính năng báo cáo tự động, bạn có thể thay đổi cài đặt Báo Cáo Lỗi trên thiết bị vào bất cứ lúc nào bằng cách chuyển đến mục: Menu>Cài Đặt>Về> Báo Cáo Lỗi và Sử Dụng

Bạn có thể chọn cách gửi báo cáo, hoặc khi nào có kết nối dữ liệu hoặc khi nào có kết nối Wi-Fi hoặc kết nối cáp. Nếu thể hiện muốn gửi báo cáo qua kết nối dữ liệu, bạn có thể áp dụng phí dữ liệu tiêu chuẩn. Nếu bạn chọn tính năng báo cáo tự động, hệ thống sẽ áp dụng ưu tiên mạng bạn chọn tại thời điểm bạn chọn báo cáo tự động, trừ khi bạn thay đổi bằng cách thay đổi cài đặt Báo Cáo Lỗi trên thiết bị của mình để mỗi lần trước khi gửi báo cáo, hệ thống sẽ hỏi bạn như đã nêu ở trên.

HTC có thể kết hợp các báo cáo lỗi bạn đã gửi đi với dữ liệu nhận dạng bạn cung cấp như một phần của yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật. Ví dụ: nếu bạn chọn cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng của HTC bằng số sê-ri trên thiết bị của bạn, HTC có thể khớp con số đó với số sê-ri băm được đính kèm theo các báo cáo lỗi trước đó bạn đã gửi đi, các báo cáo này có thể cho phép HTC chẩn đoán hiệu quả hơn một vấn đề lặp đi lặp lại với thiết bị của bạn. Hệ thống sẽ sử dụng mọi dữ liệu nhận dạng mà HTC thu thập được như một phần của quá trình Báo Cáo Lỗi chỉ với mục đích cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho bạn, không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba và xử lý phù hợp với Chính Sách Bảo Mật của HTC.

Hãy truy cập Chính Sách Bảo Mật của HTC để tìm hiểu về việc thu thập thông tin chung của HTC và việc sử dụng thông tin trong thực tiễn.

Cập nhật lần cuối
trải nghiệm HTC Sense Home: 2/5/2015

Trải nghiệm HTC Sense Home cung cấp cho bạn tin tức, các bài viết và các câu chuyện cùng khuyến nghị về nội dung và ứng dụng đã tùy chỉnh cho phù hợp với sở thích của bạn. Với sự đồng ý của bạn, trải nghiệm HTC Sense Home sẽ chạy liên tục trong nền để bạn có thể nhận thông tin kịp thời về các sự kiện hiện tại, nội dung và các khuyến nghị mới cũng như lời nhắc và cảnh báo về các chương trình và nội dung khác. Trải nghiệm HTC Sense Home thu thập, truy cập và sử dụng nhiều thông tin để tùy chỉnh các khuyến nghị cho phù hợp sở thích của bạn bao gồm: lịch của bạn (cũng như mọi thông tin bí mật có trong lịch của bạn); thông tin xã hội của bạn (chẳng hạn như: lịch sử cuộc gọi và danh bạ); vị trí chính xác của bạn (sử dụng GPS và mạng dựa trên cơ chế vị trí) để xác định nhà, nơi làm việc và ứng dụng hangouts phổ biến; liên lạc mạng (truy cập mạng đầy đủ); tài khoản của bạn (thêm hoặc gỡ bỏ tài khoản, tạo tài khoản và đặt mật khẩu, sử dụng tài khoản trên thiết bị); lưu trữ (sửa đổi hoặc xóa nội dung của thẻ SD); các cuộc điện thoại (gọi trực tiếp các số điện thoại, đọc trạng thái và nhận dạng của điện thoại); cài đặt pin; cài đặt đồng bộ; hình nền; thông tin ứng dụng của bạn (chạy lúc khởi động); cài đặt mặc định; và các công cụ hệ thống.

Để cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hóa, trải nghiệm HTC Sense Home sẽ thu thập chi tiết dữ liệu sử dụng cụ thể cho bạn, việc bạn sử dụng trải nghiệm HTC Sense Home và thiết bị của bạn như:

 • Thông tin chung về thiết bị của bạn như loại điện thoại bạn sử dụng, nhà mạng và những điều tương tự
 • Dữ liệu chung về cách bạn sử dụng trải nghiệm HTC Sense Home, chẳng hạn như: bạn đã sử dụng được bao lâu trải nghiệm HTC Sense Home, các trang bạn đã truy cập, tính năng bạn sử dụng, ví dụ như: dịch vụ và ứng dụng kết nối với trải nghiệm HTC Sense Home
 • Các chủ đề, nhà xuất bản và các bài viết bạn lựa chọn và bấm vào để giúp chúng tôi hiểu được bạn quan tâm đến những vấn đề gì để chúng tôi có thể hiển thị và đề xuất các bài viết và nội dung phù hợp hơn. Bạn có thể chọn chủ đề bạn quan tâm nhất từ mục Thêm Nội Dung bên trong trải nghiệm HTC Sense Home.
 • Điều khoản bạn sử dụng để tìm kiếm nội dung, kết quả và nguồn cấp dữ liệu tùy chỉnh bạn tạo ra dựa trên những tìm kiếm
 • Ứng dụng bạn tải xuống và sử dụng trên thiết bị, các trang web bạn truy cập, nội dung bạn xem và nghe, như: âm nhạc, phim, chương trình truyền hình, chủ đề điện thoại - chúng tôi sử dụng ứng dụng để giúp xác định những chương trình bạn yêu thích, cung cấp và đề xuất những nội dung và ứng dụng khác mà chúng tôi cho là có thể bạn sẽ quan tâm
 • Thông tin về các dịch vụ và ứng dụng mà bạn chọn để kết nối với trải nghiệm HTC Sense Home, chẳng hạn như: các dịch vụ mạng xã hội (cho phép bạn chia sẻ nội dung và thông tin, giúp chúng ta tìm hiểu thêm về sở thích của bạn và vì vậy, chúng tôi có thể hiển thị tin tức từ tài khoản của bạn trong trải nghiệm HTC Sense Home), Zoe (vì vậy, chúng tôi có thể hiển thị hình ảnh và phim của bạn trong trải nghiệm HTC Sense Home), HTC TV (vì vậy, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các khuyến nghị và Lịch (vì vậy, chúng tôi có thể hiển thị chương trình nghị sự của bạn trong trải nghiệm HTC Sense Home và thêm lời nhắc về các chương trình truyền hình và sự kiện)

Với sự đồng ý của bạn, trải nghiệm HTC Sense Home sử dụng địa chỉ nhà và nơi làm việc của bạn (do bạn cung cấp hoặc xác nhận) và thu thập dữ liệu vị trí chính xác, cũng như ứng dụng hangouts phổ biến, để tùy chỉnh các khuyến nghị dựa trên vị trí cho bạn, chẳng hạn như nhà hàng để bạn ăn trưa gần nơi làm việc hoặc sự kiện sẽ diễn ra gần nhà bạn.

Nếu bạn chọn yêu cầu của trải nghiệm HTC Sense Home đối với dữ liệu sử dụng có thể nhận dạng và dữ liệu vị trí chính xác, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn khuyến nghị và nội dung cá nhân hóa. Bạn vẫn nhận được khuyến nghị dựa trên thành phố hoặc khu vực bạn sống hoặc có liên quan đến nội dung bạn thêm vào trải nghiệm HTC Sense Home.

Bạn có thể thay đổi cài đặt trải nghiệm HTC Sense Home bất cứ lúc nào bằng cách chuyển đến mục: Trải nghiệm Sense Home > Menu > “trải nghiệm HTC Sense Home Cá Nhân Hóa”

Hãy truy cập Chính Sách Bảo Mật của HTC để tìm hiểu về việc thu thập thông tin chung của HTC và việc sử dụng thông tin trong thực tiễn.