Ngày Hiệu Lực: July 20, 2011


Quy Tắc Ứng Xử này áp dụng cho trang web HTC, dịch vụ HTC Sense, và các diễn đàn cộng đồng, blog hoặc các phần khác của Trang web ("tính năng giao tiếp") cho phép bạn giao tiếp với HTC và công chúng nói chung. Nó cũng áp dụng cho bất kỳ phần nào của Trang web có hiển thị liên kết đến Quy Tắc Ứng Xử này. Quy Tắc Ứng Xử này đề cập đến các tính năng giao tiếp là "dịch vụ". Hãy đọc Quy Tắc Ứng Xử và tuân thủ nó với các dịch vụ mà bạn có thể sử dụng.


Các dịch vụ được thiết kế cho các cá nhân từ 18 tuổi trở lên. Là người sử dụng dịch vụ, bạn sẽ tuân giữ Quy Tắc Ứng Xử này, và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và nội dung bạn viết/tải lên. Ngoài việc tuân giữ Quy Tắc Ứng Xử này, bạn có trách nhiệm tôn trọng tất cả các luật địa phương và quốc gia.Tiêu Chuẩn Thành Viên


Các dịch vụ được thiết kế cho các cá nhân từ 18 tuổi trở lên, trừ trường hợp quy định cho một dịch vụ cụ thể. Là người sử dụng dịch vụ, bạn sẽ tuân giữ Quy Tắc Ứng Xử này, và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và nội dung bạn viết/tải lên. Ngoài việc tuân giữ Quy Tắc Ứng Xử này, bạn có trách nhiệm tôn trọng tất cả các luật địa phương và quốc gia.


Các Sử Dụng Bị Nghiêm Cấm Bạn sẽ không tải lên, đăng, truyền tải, chuyển giao, phân phối hoặc tạo điều kiện phân phối bất kỳ nội dung nào (bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, dữ liệu, thông tin hoặc phần mềm) hoặc sử dụng dịch vụ theo cách:


 • mô tả ảnh khoả thân về bất kỳ loại nào bao gồm cả ảnh khoả thân người hoàn toàn hoặc một phần hoặc khỏa thân không phải con người trong các hình thức như phim hoạt hình, nghệ thuật giả tưởng hoặc manga;
 • xúi giục, ủng hộ, hoặc thể hiện nội dung khiêu dâm, khiêu dâm, thô tục, tục tĩu, thù hận, mù quáng, phân biệt chủng tộc hoặc bạo lực vô cớ;
 • bóp méo nguồn gốc của bất cứ điều gì bạn đăng hoặc tải lên, bao gồm cả mạo danh một cá nhân hoặc tổ chức hoặc gửi bất cứ nguồn thông nhận dạng sai lệch, lừa dối, bóp méo nào;
 • cung cấp hoặc tạo ra các liên kết đến các trang web bên ngoài mà vi phạm Quy Tắc Ứng Xử này;
 • bao gồm các nội dung được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc bất kỳ luật áp dụng nào khác trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền đó hoặc đã nhận được sự đồng ý cần thiết và việc phát hành;
 • là nhằm gây tổn hại hoặc khai thác trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào;
 • được thiết kế để thu hút, hoặc thu thập thông tin cá nhân của bất kỳ trẻ vị thành niên nào (người dưới 18 tuổi), bao gồm, nhưng không giới hạn: tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại hoặc tên trường;
 • xóa, xáo trộn hoặc điều chỉnh lại bất kỳ thông tin, tài liệu hoặc nội dung được đăng bởi bất kỳ người nào khác hoặc thực thể nào khác;
 • xâm phạm riêng tư của bất kỳ ai bằng cách cố gắng thu nhặt, thu thập, lưu trữ hoặc công bố thông tin riêng tư hay cá nhân, chẳng hạn như mật khẩu, thông tin tài khoản, số thẻ tín dụng, địa chỉ hoặc các thông tin liên lạc khác mà không có kiến và sự đồng ý sẵn sàng của họ;
 • là bất hợp pháp hoặc vi phạm pháp luật địa phương và quốc gia, bao gồm nhưng không giới hạn đến khiêu dâm trẻ em, thú tính, loạn luân, ma túy bất hợp pháp, vi phạm bản quyền phần mềm và sách nhiễu;
 • đe dọa, lén lút, nói xấu, lừa gạt, làm mất thanh thế, trù dập hoặc hăm dọa một cá nhân hoặc nhóm cá nhân vì lý do nào, bao gồm không giới hạn, trên cơ sở tuổi tác, giới tính, tàn tật, dân tộc, xu hướng giới tính, chủng tộc hoặc tôn giáo, hoặc xúi giục hoặc khuyến khích bất cứ ai khác làm như vậy;
 • gây hại hoặc phá hại, hoặc có ý định gây tổn hại hoặc phá vỡ, máy tính của người dùng khác hoặc sẽ cho phép bạn hoặc người khác truy cập trái phép hoặc lẻn qua hệ thống bảo mật của các website hoặc các server, bao gồm nhưng không giới hạn, gửi thư rác hoặc cố gắng để thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của một hệ thống hoặc mạng hoặc xâm phạm an ninh hay các biện pháp xác thực;
 • có bất kỳ hành động nào có thể áp đặt một gánh nặng đáng kể (được xác định bởi HTC) trên cơ sở hạ tầng của bất kỳ dịch vụ HTC nào, chẳng hạn như truyền dữ liệu dung lượng quá cao hoặc tiêu tốn băng thông, lưu trữ quá cao, lưu trữ của một web server, server chat relay internet, hoặc bất kỳ server nào khác, và các hoạt động người dùng cuối phi truyền thống;
 • gửi hoặc cố gắng gửi tin nhắn không mong muốn, bao gồm cả chương trình khuyến mãi, quảng cáo cho các sản phẩm, dịch vụ, "spam", "thư chuỗi" hoặc "thư rác";
 • truy cập, can thiệp với hoặc sử dụng khu vực phi công cộng của bất kỳ dịch vụ, hệ thống máy tính hoặc trang web bất kỳ nào của HTC, hoặc gây thiệt hại cho việc kinh doanh, danh tiếng, nhân viên, cơ sở vật chất của HTC, hoặc bất kỳ người nào;
 • cố gắng truy cập, tìm kiếm, hoặc trích xuất dữ liệu từ bất kỳ dịch vụ hoặc trang web HTC bất kỳ với bất kỳ cỗ máy, phần mềm, công cụ, đại lý, robot, mạng spider, trang lừa đảo scraper, thiết bị hoặc cơ chế khác với các phần mềm hoặc cơ chế tìm kiếm được HTC cung cấp hoặc các trình duyệt web bên thứ ba thông thường;
 • "đóng khung" bất kỳ dịch vụ hoặc trang web HTC nào hoặc làm cho nó trông như thể bạn có mối quan hệ với HTC hay HTC đã xác nhận bạn với mục đích nào đó, hoặc
 • một người dùng khác hoặc bất kỳ người nào khác thông qua bất kỳ phương tiện nào.

Bạn không được sử dụng bất dạng thiết bị tự động nào hoặc chương trình máy tính nào cho phép gửi thông tin mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty HTC.

Chấm dứt và Hủy


HTC có quyền, theo ý của mình, để xem xét và loại bỏ nội dung người dùng mà không cần thông báo, và xóa nội dung và tài khoản người dùng. HTC có quyền, theo ý của mình, cấm tham gia hoặc chấm dứt quyền truy cập dịch vụ.


Quyền và Trách nhiệm


Chúng tôi khuyến khích bạn không chia sẻ thông tin mà những người khác có thể sử dụng để làm hại bạn. Chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ phải nhận thức được và giúp kiểm soát nội dung đăng tải và các hoạt động của trẻ vị thành niên của họ để giữ cho chúng an toàn trực tuyến. HTC không chịu trách nhiệm về nội dung, đăng tải hoặc tin nhắn do người dùng tạo ra. Quyết định xem nội dung hoặc tham gia với những người khác là của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng khả năng phán đoán của mình.
Bạn có trách nhiệm bảo vệ máy tính của bạn chống lại sự can thiệp, phần mềm gián điệp, hoặc virus có thể gặp phải trong các mục tải về từ dịch vụ. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt một chương trình bảo vệ virus trên máy tính của bạn và giữ nó được cập nhật.
HTC có quyền sửa đổi hoặc thay đổi Quy Tắc Ứng Xử hoặc dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại những hướng dẫn này định kỳ để đảm bảo bạn luôn tuân thủ.
Một số thông tin bạn cung cấp hoặc tải lên dịch vụ có thể được lưu trữ bên ngoài quốc gia mà bạn cư trú.
Bạn có thể báo cáo việc lạm dụng Quy Tắc Ứng Xử này cho global-privacy@htc.com
Tất cả các hoạt động về dịch vụ điều được quản lý bởi Công ty HTC Điều khoản và Điều kiện cập nhật lần cuối vào 03/08/2011.