Sense Companion

< < Menu

HTC Sense Companion là gì?

Ghi chú:
 • HTC Sense Companion hiện chỉ có trong dòng HTC U.
 • Nội dung trợ giúp ở đây dựa theo phiên bản ứng dụng sau: 2.30.1x.
HTC Sense Companion là người bạn đồng hành cá nhân luôn học hỏi từ bạn và những việc bạn làm mỗi ngày.

Đây là một số việc mà HTC Sense Companion có thể thực hiện:

 • Nhắc bạn khi có các cuộc hẹn vào buổi tối và có thể không đủ pin.
 • Cung cấp dự báo thời tiết hàng ngày. Nó cũng thông báo cho bạn về các điều kiện thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đến kế hoạch cuối tuần nếu bạn có sự kiện cuối tuần ở nơi xa mà đã được thêm vào lịch hẹn.
 • Theo dõi số bước để cung cấp báo cáo tập thể dục hàng ngày và hàng tuần với các chi tiết như số bước và khoảng cách đi.
 • Cung cấp các đề xuất nhà hàng. Tính năng này chỉ khả dụng ở một số vùng nhất định.
 • Hiển thị thời gian đến ước tính đến nơi làm việc hoặc địa điểm nhà riêng của bạn.
 • Đề xuất cách cải thiện hiệu suất điện thoại, ví dụ: khi bộ nhớ sắp hết.
 • Đề xuất các địa điểm yêu thích nếu bạn có sự kiện cuối tuần được lên kế hoạch trong lịch hẹn hoặc khi bạn đi du lịch nước ngoài.
 • Nhắc bạn điều chỉnh báo thức cho ngày hôm sau nếu có sự kiện vào buổi sáng sớm trong lịch hẹn.
Quan trọng:
 • HTC Sense Companion truy xuất thông tin từ các trang web và cơ sở dữ liệu của bên thứ ba. HTC không chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung của các bên thứ ba.
 • Để thường xuyên nhận được đề xuất và nhắc nhở trong HTC Sense Companion, bạn phải kết nối điện thoại với dữ liệu di động hoặc mạng Wi-Fi. Bạn nên luôn bật kết nối mạng dữ liệu di động hoặc Wi-Fi.
 • Các tính năng khác sẽ được bổ sung thông qua việc cập nhật hệ thống HTC hoặc cập nhật ứng dụng.