Sense Companion

< < Menu

Xem thẻ chi tiết

Sau khi đã thiết lập HTC Sense Companion, ứng dụng này cần thời gian để học hỏi từ việc sử dụng và các hoạt động hàng ngày của điện thoại của bạn trước khi đưa ra được các đề xuất và thông tin. Khi bắt đầu hiển thị chúng ở dạng thẻ chi tiết, đây là cách có thể xem thẻ.
  • Nhấn vào cạnh bong bóng khi nó xuất hiện bên phải màn hình. Nó chỉ xuất hiện trong vài giây.
  • Trượt mở bảng thông báo, sau đó chạm vào thông báo HTC Sense Companion. Có thể cần cuộn xuống bảng để xem nếu có nhiều thông báo trong ứng dụng.
  • Mở ứng dụng HTC Sense Companion để xem tất cả các thẻ chi tiết.

Đảm bảo phản hồi các thẻ chi tiết bằng cách chạm vào các phím của chúng sao cho HTC Sense Companion có thể liên tục tìm hiểu về bạn và cung cấp các gợi ý và thông tin.

Ghi chú:
  • HTC Sense Companion kiểm tra dữ liệu lịch hẹn, chẳng hạn như các sự kiện vào buổi tối và cuối tuần, để hiển thị lời nhắc. Trước tiên bạn cần nhập các sự kiện có ngày và địa điểm tương ứng vào lịch hẹn.
  • Để HTC Sense Companion có thể tìm hiểu và cung cấp thông tin hữu ích dựa trên vị trí và hoạt động của bạn, chạm vào > Quyền truy cập và cấp quyền truy cập ứng dụng vào dữ liệu nếu chưa làm như vậy. Ngoài ra, đảm bảo phải bật các dịch vụ vị trí trong Cài đặt.
  • Để ứng dụng cung cấp lời khuyên hay đề xuất tốt hơn, bạn có thể nhập thông tin cá nhân như vị trí nhà riêng và cơ quan. Chạm > Thông tin cá nhân.