Screen Capture Tool

< < Menu

Ghi hình màn hình điện thoại

Chia sẻ cách chơi lên cấp game với bạn bè hoặc chụp hướng dẫn giải thích tính năng của điện thoại.
Ghi chú: Ghi hình màn hình chỉ có trên điện thoại có Thanh điều hướng.
 1. Trên màn hình nơi bạn muốn bắt đầu ghi, chạm vào Record screen button trên Thanh điều hướng.
  Ghi chú:
  • Nếu đây là lần đầu tiên bạn thực hiện ghi hình màn hình, bạn có thể cần phải nhấn Bắt đầu ngay để bắt đầu ghi.
  • Nếu bạn không thấy Record screen button, thêm nó vào Thanh điều hướng. Để tìm hiểu cách thức, hãy xem hướng dẫn sử dụng hoặc cách thực hiện.
 2. Thực hiện các bước mà bạn muốn ghi lại trên điện thoại. Trong khi ghi hình, bạn có thể:
  • Chạm vào Pause playback button để tạm dừng ghi. Chạm vào Play button để tiếp tục ghi.
  • Chạm vào Screen recorder timer để hiển thị các điều khiển ghi hình màn hình.
  • Kéo Screen recorder timer để định vị lại trên màn hình.
  Ghi chú: Các điều khiển ghi hình màn hình và Screen recorder timer sẽ được ghi lại vì vậy hãy di chuyển chúng đến khu vực trên màn hình nơi chúng không gây mất tập trung.
 3. Khi thực hiện xong, chạm vào Pause button.
 4. Mở bảng Thông báo, sau đó trượt hai ngón tay ra trên thông báo Đã ghi màn hình.
 5. Chạm vào Chia sẻ.