Screen Capture Tool

< < Menu

Chụp ảnh chụp màn hình cuộn

Chụp chuỗi tin nhắn, trang web hoặc bài viết dài thành một ảnh chụp màn hình.
 1. Trên màn hình bạn muốn chụp, hãy thực hiện một trong các bước sau:
  • Trên các điện thoại có Thanh điều hướng trên màn hình, vuốt sang khung thứ hai sau đó chạm vào Screenshot button.
  • Trên các điện thoại có các nút nhận biết lực nhấn như HTC U12+, nhấn và giữ nút NGUỒN cho đến khi điện thoại rung lên, sau đó chạm vào Home button trên Thanh điều hướng trong khi vẫn nhấn nút NGUỒN.
  • Trong các điện thoại như HTC U11 và model cũ hơn, đồng thời nhấn và giữ NGUỒNGIẢM ÂM LƯỢNG.
  Điện thoại chụp màn hình.
 2. Ở cuối màn hình, chạm vào Cuộn.
 3. Tiếp tục chạm vào Cuộn để tiếp tục chụp nội dung còn lại của màn hình.
  Thủ thuật: Xem hình thu nhỏ để biết ảnh chụp màn hình dài bao nhiêu.
  Screen showing how to capture long pages with the scroll capture feature.
 4. Chạm vào Chỉnh sửa để vẽ hoặc nhập văn bản trên ảnh chụp màn hình. Khi vẽ, kéo ngón tay của bạn lên thanh cuộn để cuộn lên và xuống ảnh chụp màn hình.
  Screen showing the scroll bar for navigating long screen captures and how to draw on a screen shot.
 5. Khi kết thúc, chạm vào Chia sẻ hoặc Lưu.