Screen Capture Tool

< < Menu

Thông tin về Công cụ Chụp ảnh màn hình HTC

Sử dụng Công cụ Chụp ảnh màn hình HTC để chụp không chỉ ảnh chụp màn hình thông thường.
Ghi chú:
  • Nội dung trợ giúp ở đây dựa theo phiên bản ứng dụng sau: 1.00.1x.
  • Có thể tải xuống Công cụ Chụp ảnh màn hình HTC từ Google Play Store nếu nó chưa được cài đặt sẵn trên điện thoại của bạn. Ứng dụng này có sẵn để tải xuống trong HTC U11 và các kiểu điện thoại sau.
  • Một số tính năng như ghi hình màn hình có thể không có ở tất cả các điện thoại.

Với Công cụ Chụp ảnh màn hình HTC, bạn có thể:

  • Chụp các trang web dài, chuỗi tin nhắn hoặc tài liệu trong một ảnh chụp màn hình.
  • Chụp một vùng lựa chọn của màn hình.
  • Đánh dấu các mục bằng cách vẽ hoặc thêm văn bản vào ảnh chụp màn hình.
  • Ghi lại hành động của màn hình.
  • Dễ dàng chia sẻ ảnh chụp màn hình sau khi chụp.

Sau khi chụp ảnh chụp màn hình, Công cụ Chụp ảnh màn hình HTC sẽ được hiển thị ở cuối màn hình.

Screen showing the HTC Screen capture toolbar.