Screen Capture Tool

< < Menu

Chụp một phần ảnh chụp màn hình

Chỉ cần giữ vào phần ảnh chụp màn hình bạn cần trước khi chia sẻ hoặc lưu.
 1. Trên màn hình bạn muốn chụp, hãy thực hiện một trong các bước sau:
  • Trên các điện thoại có Thanh điều hướng trên màn hình, vuốt sang khung thứ hai sau đó chạm vào Screenshot button.
  • Trên các điện thoại có các nút nhận biết lực nhấn như HTC U12+, nhấn và giữ nút NGUỒN cho đến khi điện thoại rung lên, sau đó chạm vào Home button trên Thanh điều hướng trong khi vẫn nhấn nút NGUỒN.
  • Trong các điện thoại như HTC U11 và model cũ hơn, đồng thời nhấn và giữ NGUỒNGIẢM ÂM LƯỢNG.
  Điện thoại chụp màn hình.
 2. Ở cuối màn hình, chạm vào Một phần.
 3. Trên ảnh chụp màn hình, kéo góc hoặc các cạnh để cắt ảnh chụp màn hình. Để hoàn nguyên ảnh chụp màn hình về trạng thái ban đầu, chạm vào Đặt lại.
  Screen showing how to capture a partial area of the screen.
 4. Khi thực hiện xong, chạm vào Xong.
 5. Chạm vào Chỉnh sửa để vẽ hoặc nhập văn bản trên ảnh chụp màn hình.
 6. Chạm vào Chia sẻ hoặc Lưu.