HTC Connect

< < Menu

Truyền phát nhạc sang các loa ngoài tuân thủ Blackfire

Ảnh của logo Blackfire.

Phát nhạc cùng một lúc cho nhiều loa ngoài tuân thủ Blackfire từ điện thoại của bạn.

Ghi chú: Chỉ các model điện thoại HTC cũ hơn mới hỗ trợ Blackfire.
Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn rằng các loa ngoài được kết nối với mạng Wi-Fi của bạn. Hãy tham khảo tài liệu đi kèm với loa ngoài để thiết lập và kết nối chúng với bạn Wi-Fi mạng.
 1. Sau khi kết nối loa ngoài hay với mạng Wi-Fi, mở một ứng dụng âm nhạc trên điện thoại.
 2. Dùng ba ngón tay trượt lên trên màn hình.

  Điện thoại của bạn bật lên Wi-Fi tự động và quét tìm các thiết bị trên mạng Wi-Fi của bạn. Bạn sẽ nhìn thấy các loa ngoài sẵn có được liệt kê.

 3. Chạm vào loa ngoài bạn muốn kết nối.
 4. Trong ứng dụng nhạc, bắt đầu chơi nhạc. Sau đó bạn sẽ nghe được nhạc từ loa ngoài đã chọn.
 5. Để chuyển đổi giữa các loa ngoài hoặc để nhóm lại, dùng ba ngón tay kéo ngược lên màn hình một lần nữa.
  • Để phát nhạc sang loa ngoài khác, chỉ cần gõ vào đó.
  • Để nhóm loa ngoài lại để phát nhạc qua cùng một lúc, hãy gõ vào nút Nhóm bên cạnh tên loa, chọn các loa ngoài khác mà bạn muốn nhóm với, và sau đó gõ vào OK.

Đổi tên loa ngoài

Bạn có thể đổi tên các loa ngoài tuân thủ Blackfire trong phần Cài đặt.
 1. Đảm bảo các loa ngoài được kết nối với mạng Wi-Fi của bạn.
 2. Tùy thuộc vào model điện thoại của bạn, hãy làm một trong những việc sau:
  • Từ màn hình Màn hình chính, gõ vàoTất cả phím ứng dụng > Cài đặt > HTC Connect.
  • Từ màn hình Màn hình chính, chạm Tất cả phím ứng dụng > Cài đặt > Kết nối thiết bị > HTC Connect.

  Điện thoại của bạn bật lên Wi-Fi tự động và quét tìm các thiết bị trên mạng Wi-Fi của bạn. Bạn sẽ nhìn thấy các loa ngoài Blackfire sẵn có được liệt kê.

 3. Gõ vào bên cạnh tên loa ngoài.
 4. Nhập tên loa ngoài mới, sau đó gõ vào Xong.