HTC Connect

< < Menu

Sử dụng HTC Connect để chia sẻ nội dung đa phương tiện của bạn

Trước khi bạn bắt đầu, đảm bảo đã cài đặt loa ngoài, TV, hoặc phụ kiện để kết nối với mạng Wi-Fi của bạn. Tham khảo tài liệu hướng dẫn cách cài đặt.
  1. Mở và phát nhạc hoặc nội dung phương tiện truyền thông bất kỳ khác mà bạn muốn chia sẻ từ điện thoại của bạn.
  2. Dùng ba ngón tay trượt lên trên màn hình.
    Hình ảnh minh họa cách để kích hoạt HTC Connect.
  3. Chọn thiết bị bạn muốn kết nối.
    Hình ảnh hiển thị dấu nhắc màn hình HTC Connect.
  4. Sau khi kết nối, sử dụng điện thoại để điều khiển âm lượng, tạm dừng hoặc tiếp tục phát lại, và nhiều hơn nữa.
  5. Để ngừng chia sẻ nội dung đa phương tiện qua mạng không dây và ngắt kết nối khỏi thiết bị, hãy trượt xuống bằng ba ngón tay trên màn hình.