HTC Connect

< < Menu

HTC Connect là gì?

Với HTC Connect, truyền phát nhạc hoặc video qua mạng không dây đến các loa hoặc TV của bạn chỉ bằng cách vuốt lên màn hình bằng 3 ngón tay.

Bạn có thể truyền phát nội dung đa phương tiện tới bất cứ loại thiết bị nào:

  • Các loa ngoài AirPlay hoặc Apple TV
  • Các loa ngoài và TV tương thích DLNA
  • Các thiết bị hiển thị tương thích Miracast
  • Các thiết bị hiển thị tương thích Chromecast.
  • Các loa ngoài Bluetooth
  • các thiết bị hoặc phụ kiện điện tử tiêu dùng có chứng nhận của HTC có logo HTC Connect:
    Hình ảnh logo HTC Connect.

Ở các đời điện thoại HTC trước, các loại thiết bị sau cũng có thể được hỗ trợ:

  • Các loa ngoài nhiều phòng tuân thủ Blackfire
  • Các loa ngoài nhiều phòng hỗ trợ Qualcomm AllPlay nền tảng đa phương tiện thông minh
Ghi chú: Một số thiết bị cần được ghép nối trước khi có thể chia sẻ.