HTC Connect

< < Menu

Phát nhạc sang AirPlay loa ngoài hoặc Apple TV

Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn rằng thiết bị của bạn được kết nối với mạng Wi-Fi của bạn. Hãy tham khảo tài liệu đi kèm với AirPlay loa ngoài hay Apple TV để biết chi tiết.
  1. Sau khi kết nối AirPlay loa ngoài hay Apple TV với mạng Wi-Fi, mở một ứng dụng âm nhạc trên điện thoại.
  2. Dùng ba ngón tay trượt lên trên màn hình.

    Điện thoại của bạn bật lên Wi-Fi tự động và quét tìm các thiết bị trên mạng Wi-Fi của bạn. Bạn sẽ nhìn thấy các thiết bị sẵn có được liệt kê.

  3. Chạm thiết bị bạn muốn kết nối.
  4. Trong ứng dụng nhạc mà bạn đang sử dụng, bắt đầu chơi nhạc. Sau đó bạn sẽ nghe được nhạc từ thiết bị đã chọn.