Google Photos

< < Menu

Chỉnh sửa ảnh

 1. Từ màn hình Chính, vuốt lên và và sau đó tìm và chạm vào Ảnh.
 2. Gõ vào hình thu nhỏ của ảnh để xem ở chế độ toàn màn hình.
 3. Chạm vào Edit photo button, sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Gõ vào để điều chỉnh độ sáng, màu sắc, và nhiều hơn nữa.
  • Gõ vào để áp dụng bộ lọc cho bức ảnh.
  • Gõ vào để xoay hoặc cắt ảnh.
 4. Trong khi bạn đang chỉnh sửa, bấm và giữ ảnh để so sánh sự thay đổi của bạn với bản gốc.
 5. Sau khi điều chỉnh, gõ vào Lưu.