Google Photos

< < Menu

Chỉnh sửa video Hyperlapse

Nếu bạn quay một video trong chế độ Hyperlapse, bạn có thể áp dụng các tốc độ khác nhau cho các phần khác nhau của video.
 1. Từ màn hình Chính, vuốt lên và và sau đó tìm và chạm vào Ảnh.
 2. Tìm và gõ vào video Hyperlapse để xem toàn màn hình.

  Hyperlapse các video được đánh dấu bằng biểu tượng trên hình thu nhỏ.

 3. Chạm vào .
 4. Di chuyển thanh trượt trái và phải để chia video thành nhiều phần.
  image showing editing hyperlapse
 5. Nhấp vào phần mà bạn muốn điều chỉnh, và sau đó gõ vào dấu chấm tương ứng với tốc độ phát lại cụ thể để sửa đổi phần chọn.
 6. Lặp lại các bước trước đó cho các phần còn lại.
 7. Chạm Accept button.
Video chỉnh sửa được lưu lại thành bản sao. Video gốc vẫn không bị chỉnh sửa.

Thêm hiệu ứng Hyperlapse vào video thông thường

 1. Từ màn hình Chính, vuốt lên và và sau đó tìm và chạm vào Ảnh.
 2. Tìm và gõ vào hình ảnh thu nhỏ của một video để xem toàn màn hình.
  Ghi chú: Bạn không thể thêm hiệu ứng Hyperlapse vào video quay có âm thanh độ phân giải cao.
 3. Chạm > Chỉnh sửa trong Zoe.
  Ghi chú: Bạn có thể được nhắc tải về ứng dụng Zoe từ Google Play Store.
 4. Gõ vào Tạo video hyperlapse.
 5. Di chuyển thanh trượt trái và phải để chia video thành nhiều phần.
 6. Nhấp vào phần mà bạn muốn điều chỉnh, và sau đó gõ vào dấu chấm tương ứng với tốc độ phát lại cụ thể để sửa đổi phần chọn.
 7. Lặp lại các bước trước đó cho các phần còn lại.
 8. Chạm vào Accept button.
Video chỉnh sửa được lưu lại thành bản sao. Video gốc vẫn không bị chỉnh sửa.