Notificare Și Procedura De Înaintare A Reclamațiilor Privind Încălcarea Drepturilor De Autor

Data intrării în vigoare:July 20, 2011


În cazul în care considerați că munca dvs. a fost copiată într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să-i transmiteți agentului HTC pe probleme privind dreptul de autor notificarea prezentată mai jos. Vă rugăm să rețineți că HTC pune la dispoziție procedura de mai jos numai pentru ca dvs. să puteți înștiința HTC cu privire la faptul că materialul asupra căruia aveți drepturi de autor, de pe site, a fost utilizat fără acordul dvs. Orice alte solicitări, cum ar fi cererile de asistență tehnică, nu vor primi răspuns în urma parcurgerii acestui proces.


Vă rugăm să transmiteți în scris următoarele informații către agentul HTC însărcinat cu probleme privind dreptul de autor.


  1. Semnătura fizică sau electronică a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului materialului care face obiectul dreptului de autor;
  2. O descriere detaliată a locației în care materialul despre care afirmați că a fost utilizat în mod inadecvat se află afișat pe site, astfel încât HTC să poată localiza materialul;
  3. Adresa dvs. de corespondență, telefonul și adresa de e-mail, astfel încât HTC să vă poată contacta, dacă este necesar, cu privire la notificarea dvs.;
  4.  O declarație în care să menționați că aveți convingerea de bună-credință că utilizarea materialului în modul descris în reclamația dvs. nu este autorizată de deținătorul dreptului de autor, de mandatarul său sau prin lege; și
  5. O declarație întocmită de dvs., pe propria răspundere, în care să confirmați, sub sancțiunea legii, că notificarea dvs. este corectă și că sunteți deținătorul dreptului de autor sau sunteți autorizați să acționați în numele deținătorului dreptului de autor.

Dacă accesați site-ul din America de Nord sau America de Sud, puteți intra în contact cu agentul HTC pentru a-i putea transmite reclamația privind încălcarea dreptului de autor pe site, în următorul mod:


Copyright Agent; Legal Department
HTC America, Inc.
13920 SE Eastgate Way, Suite 400
Bellevue, WA 98005
Telefon: (425) 679-5318
Fax: (425) 861-1715
Email:copyright_americas@htc.com


Dacă accesați site-ul din America de Nord sau America de Sud, puteți intra în contact cu agentul HTC pentru a-i putea transmite reclamația privind încălcarea dreptului de autor pe site în următorul mod:


Copyright Agent; Legal Department
HTC Corporation
23 Xinghua Road,
Taoyuan District,
Taoyuan City 330, Taiwan
Telefon: +886-3-3753252
Fax: +886-3-3753251
Email: Global-Copyright@htc.com