Data intrării în vigoare:July 20, 2011


Prezentul Cod de conduită se aplică site-ului HTC, serviciului HTC Sense și tuturor forumurilor, blogurilor sau altor secțiuni ale site-ului („caracteristici de comunicare”) ce vă permit să comunicați cu HTC și cu publicul în sens larg. Se aplică de asemenea și oricăror părți ale Site-ului care afișează o legătură către prezentul Cod de conduită. Acest Cod de conduită numește caracteristicile de comunicație „servicii.” Vă rugăm citiți Codul de conduită și respectați-l în legătură cu serviciile pe care le folosiți.Calificările membrilor


Serviciile sunt destinate persoanelor care au minim 18 ani împliniți, numai dacă nu se specifică altfel pentru un serviciu anume. În calitate de utilizator al serviciului, veți respecta prezentul Cod de conduită și sunteți responsabil de toate activitățile și materialele pe care le afișați/încărcați. Pe lângă respectarea Codului de conduită, trebuie să respectați toate legile locale și naționale aplicabile.


Utilizări interzise


Nu veți avea dreptul de a încărca, afișa, transmite, transfera, distribui sau facilita distribuirea oricărui tip de conținut (incluzând text, imagini, sunet, film, date, informații sau software) și nu puteți utiliza serviciul într-un mod care:


 • să afișeze nuditate de orice tip, ceea ce include nuditate umană totală sau parțială sau nuditate în forme non-umane - desene animate, artă fantastică sau manga;
 • să incite, susțină sau să exprime pornografie, obscenități, vulgarități, limbaj inadecvat, să instige la ură, la bigotism, rasism sau violență;
 • să indice incorect sursa oricăror materiale afișate sau încărcate, ceea ce include faptul de a se da drept o altă persoană sau entitate sau de a trimite informații modificate, înșelătoare sau false cu privire la identificarea sursei;
 • să ofere sau să creeze legături către site-uri externe care încalcă acest Cod de conduită;
 • să includă materiale protejate de legile privind proprietatea intelectuală, drepturile la viața privată sau publicitate sau orice altă lege aplicabilă, numai în cazul în care nu dețineți sau aveți control asupra acestor drepturi sau ați obținut consimțământul sau derogările necesare;
 • să aibă intenția de a vătăma sau exploata minorii, sub orice formă;
 • să solicite sau să colecteze informații personale de identificare ale unui minor (orice persoană care are mai puțin de 18 ani împliniți), ceea ce include, fără însă a se limita la: nume, adresă e-mail, adresa de domiciliu, număr de telefon sau denumirea instituției de învățământ a minorului;
 • să șteargă, să modifice sau să afecteze orice informații sau materiale afișate de orice persoană sau entitate;
 • să intervină în viața privată a oricărei persoane prin încercarea de a strânge, colecta, stoca sau publica informații private sau personale de identificare, cum ar fi parole, informații aferente contului, numere de carduri, adrese sau alte informații de contact fără informarea prealabilă a respectivelor persoane și fără consimțământul expres al acestora;
 • să fie ilegale sau să încalce legile și reglementările locale sau naționale aplicabile, ceea ce include, fără însă a se limita la, pornografia infantilă, bestialitate, incest, droguri și medicamente ilegale, pirateria software și hărțuiala;
 • să amenințe, urmărească, defăimeze, fraudeze, umilească, victimizeze sau intimideze o persoană sau un grup de persoane pentru orice motiv, ceea ce include, fără însă a se limita la, vârstă, sex, dizabilitate, etnie, orientare sexuală, rasă sau religie sau să incite sau să încurajeze în acest sens;
 • să afecteze sau să perturbe sau să intenționeze să afecteze sau să perturbe funcționarea calculatorului unei alte persoane sau care să permită accesul ilegal al dvs. sau al altor persoane la software sau încălcarea securității pe site-urile sau serverele web, ceea ce include, fără însă a se limita la, mesaje spam sau încercări de investigare, scanare sau testare a vulnerabilității unui sistem sau a unei rețele sau să încalce măsurile de securitate sau autentificare;
 • să întreprindă orice acțiune care ar putea reprezenta o povară semnificativă (așa cum se va determina de către HTC) pentru infrastructura oricărui serviciu HTC, cum ar fi un volum excesiv de mare de transferuri de date sau consum exagerat de bandă, stocare excesiv de mare, găzduirea unui server web, server de legătură pentru chat sau a oricărui alt tip de server și activități ale utilizatorului final netradiționale;
 • să trimită sau să încerce să trimită mesaje nesolicitate, ceea ce include promoții sau publicitate pentru produse sau servicii, „spam”, „e-mailuri în lanț” sau „e-mailuri junk”;
 • să acceseze, să afecteze negativ sau să utilizeze secțiuni non-publice ale oricărui serviciu, sistem de calculatoare sau site HTC sau să cauzeze prejudicii activității, reputației, angajaților, spațiilor HTC sau oricărei persoane.
 • să încerce să acceseze, să caute sau să extragă date din orice serviciu sau din cadrul oricărui site HTC, prin intermediul oricărui motor, software, instrument, agent, robot, păianjen, program de stocare ilegală de conținut, dispozitiv sau mecanism altele decât software-ul sau agenții de căutare puși la dispoziție de HTC sau de alte browsere externe general disponibile;
 • să „însceneze” orice servicii HTC sau să simuleze orice site HTC sau să facă astfel încât să pară că dvs. aveți o legătură cu HTC sau că HTC v-a selectat într-un anume scop;
 • și nici într-un mod în care să încercați să vă dați drept angajat, reprezentant, director, gazdă, administrator, moderator, alt utilizator HTC sau orice altă persoană.

Nu veți avea dreptul de a folosi orice tip de dispozitiv automat sau program informatic care permite afișarea de conținut fără consimțământul expres în formă scrisă al HTC Corporation.


 

Încetare și anulare


HTC își rezervă drepturile, la discreția sa, de a revizui și de a îndepărta materialele utilizatorilor fără vreo înștiințare și să șteargă materialele și conturile utilizatorilor. HTC își rezervă dreptul, la discreția sa, de a bloca anumiți participanți sau de a înceta accesul la servicii.


Drepturi și responsabilități
Vă încurajăm să nu partajați informații pe care alții le-ar putea utiliza pentru a vă face rău. Încurajăm părinții să fie informați și să ajute la exercitarea controlului asupra materialelor afișate de către copiii lor minori și asupra activităților acestora, astfel încât acești minori să poată să utilizeze internetul în condiții de siguranță. HTC nu este responsabil de conținutul mesajelor, afișărilor sau dialogurilor create de utilizatori. Decizia de a vizualiza conținutul sau de a intra în contact cu alte persoane vă aparține. Vă sfătuim să vă utilizați discernământul.
Sunteți responsabil de protejarea calculatorului dvs. împotriva interferențelor, programelor spyware sau virușilor care se pot întâlni în cadrul elementelor descărcate din serviciu. Vă recomandăm să vă instalați un program de protecție împotriva virușilor pe calculatorul dvs. și să-l mențineți actualizat.
HTC își rezervă dreptul de a modifica sau amenda Codul de conduită sau orice serviciu în orice moment fără vreo notificare în acest sens. Vă încurajăm să recitiți aceste îndrumări periodic pentru a vă asigura că le respectați întru totul.
Unele informații pe care le furnizați sau încărcați în serviciu pot fi stocate în afara statului în care locuiți.
Puteți raporta abuzurile și devierile de la prezentul Cod de conduită la adresa global-privacy@htc.com


Orice activitate în legătură cu serviciul intră de asemenea sub incidența Termenilor și condițiilor Data ultimei actualizări 03/08/2011.