Sense Companion

< < Menu

Wyświetlanie kart ze szczegółami

Po skonfigurowaniu asystent HTC Sense Companion będzie potrzebował trochę czasu, aby poznać codzienną aktywność użytkownika i jego sposób użytkowania telefonu, zanim zacznie zapewniać sugestie i informacje. Gdy będą już one udostępniane w postaci kart ze szczegółami, karty te będzie można wyświetlać za pomocą jednego z poniższych sposobów.
  • Dotknij dymka przy krawędzi po jego pojawieniu się z prawej strony ekranu. Jest on wyświetlany tylko przez kilka sekund.
  • Przesuń palcem w celu otwarcia panelu powiadomień, a następnie dotknij powiadomienia HTC Sense Companion. W przypadku kilku powiadomień aplikacji może być konieczne przesunięcie panelu w dół.
  • Otwórz aplikację HTC Sense Companion, aby wyświetlić wszystkie karty ze szczegółami.

Pamiętaj o ocenianiu kart ze szczegółami poprzez stuknięcie wybranego przycisku, tak aby asystent HTC Sense Companion mógł stale się uczyć oraz zapewniać trafne sugestie i informacje.

Uwaga:
  • HTC Sense Companion sprawdza dane kalendarza, takie jak wydarzenia zaplanowane na wieczór lub weekend, w celu wyświetlania przypomnień. Wydarzenia należy zapisywać w kalendarzu z dokładną datą i lokalizacją.
  • Aby asystent HTC Sense Companion mógł uczyć się oraz zapewniać przydatne informacje na podstawie lokalizacji i aktywności, należy dotknąć kolejno pozycji > Uprawnienia i zezwolić aplikacji na dostęp do danych, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione. Należy się także upewnić, że w pozycji Ustawienia włączone zostały usługi lokalizacyjne.
  • Aby aplikacja zapewniała jeszcze lepsze porady i sugestie, można wprowadzić informacje osobiste, takie jak lokalizacja domu i pracy. Stuknij kolejno pozycje > Informacje osobiste.