Sense Companion

< < Menu

Jak zmienić ustawienia powiadomień w aplikacji HTC Sense Companion?

Można ustawić wyświetlanie dymku przy krawędzi po otrzymaniu powiadomienia z aplikacji HTC Sense Companion.
  1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Przycisk wszystkich aplikacji, a następnie znajdź aplikację HTC Sense Companion i dotknij jej ikony.
  2. Stuknij ikonę , a następnie pozycję Powiadom mnie za pomocą.