Screen Capture Tool

< < Menu

Rejestrowanie ekranu telefonu

Można udostępnić sesję gry w celu pokazania innej osobie, jak przejść na wyższy poziom lub zarejestrować ciąg instrukcji, aby wyjaśnić sposób korzystania z funkcji telefonu.
Uwaga: Funkcja rejestrowania ekranu jest dostępna tylko w telefonach, które mają Pasek nawigacyjny.
 1. Na ekranie, na którym chcesz rozpocząć rejestrowanie, stuknij Record screen button na panelu Pasek nawigacyjny.
  Uwaga:
  • Jeśli rejestrowanie ekranu jest wykonywane po raz pierwszy, do jego rozpoczęcia może być wymagane stuknięcie pozycji Rozpocznij teraz.
  • Jeśli ikona Record screen button nie jest widoczna, dodaj ją do pozycji Pasek nawigacyjny. Aby dowiedzieć się jak, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika lub poradnikami.
 2. Wykonaj czynności, które chcesz zarejestrować za pomocą telefonu. Podczas nagrywania możesz:
  • Stuknij Pause playback button, aby wstrzymać rejestrowanie. Stuknij Play button, aby wznowić rejestrowanie.
  • Stuknij Screen recorder timer, aby wyświetlić elementy sterowania rejestrowaniem ekranu.
  • Przeciągnij wskazanie Screen recorder timer w celu zmiany jego położenia na ekranie.
  Uwaga: Elementy sterowania rejestrowaniem ekranu oraz wskazanie Screen recorder timer również zostaną przechwycone, dlatego też należy je tak rozmieścić na ekranie, aby nie rozpraszały uwagi.
 3. Po zakończeniu stuknij Pause button.
 4. Otwórz panel Powiadomienia, a następnie rozsuń dwa palce na powiadomieniu Zarejestrowano ekran.
 5. Stuknij Udostępnij.