Screen Capture Tool

< < Menu

Informacje o Narzędzie do przechwytywania ekranu HTC

Dzięki aplikacji Narzędzie do przechwytywania ekranu HTC można zrobić więcej niż tylko tradycyjny zrzut ekranu.
Uwaga:
  • Zamieszczona tu zawartość pomocy dotyczy następującej wersji aplikacji: 1.00.1x.
  • Jeśli aplikacja Narzędzie do przechwytywania ekranu HTC nie została zainstalowana wstępnie na telefonie, można pobrać ją za pomocą aplikacji Sklep Google Play. Aplikację tę można pobierać na telefony HTC U11 i nowsze modele.
  • Niektóre funkcje, takie jak rejestrowanie ekranu, mogą nie być dostępne we wszystkich telefonach.

Za pomocą aplikacji Narzędzie do przechwytywania ekranu HTC można:

  • Wykonać jeden zrzut ekranu długiej strony internetowej, wątku wiadomości lub dokumentu.
  • Przechwycić wybrany fragment ekranu.
  • Wyróżnić elementy, rysując po zrzucie ekranu lub dodając do niego tekst.
  • Zarejestrować czynności wykonywane na ekranie.
  • Udostępnić łatwo zrzut ekranu po jego wykonaniu.

Po wykonaniu zrzutu ekranu aplikacja Narzędzie do przechwytywania ekranu HTC będzie widoczna na dole ekranu.

Screen showing the HTC Screen capture toolbar.