Ice View

< < Menu

Włączanie lub wyłączanie niektórych funkcji za pomocą etui HTC Ice View

Na etui telefonu można także wykonywać szybkie czynności, takie jak uaktywnianie lub wyłączanie minutnika albo włączanie lub wyłączanie latarki.
 1. Wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  • Otwórz aplikację Zegar, a następnie przejdź do karty Minutnik. Ustaw minutnik, a następnie stuknij pozycję Start.
  • Otwórz aplikację Notatki głosowe, a następnie rozpocznij nagrywanie.
  • Otwórz aplikację Latarka, a następnie włącz latarkę.
 2. Zamknij etui telefonu.

  Poniżej opisano niektóre szybkie czynności, które można wykonać:

  • Po pojawieniu się na etui telefonu powiadomienia minutnika przesuń palcem w dół od pozycji Zamknij, aby odrzucić alarm.

   Aby ponownie uaktywnić minutnik, przesuń palcem w górę od pozycji Minutnik, a następnie otwórz etui. Spowoduje to ponowne otwarcie aplikacji Zegar.

  • Aby wstrzymać nagrywanie głosu, stuknij dwukrotnie etui telefonu, a następnie przesuń palcem w dół od pozycji Zatrzymaj nagrywanie głosu. Przesuń palcem w górę od pozycji , aby wznowić nagrywanie.

   Aby zatrzymać nagrywanie głosu, stuknij dwukrotnie etui telefonu, a następnie przesuń dwa razy palcem w dół od pozycji Zatrzymaj nagrywanie głosu.

  • Aby wyłączyć latarkę, stuknij dwukrotnie etui telefonu, a następnie przesuń palcem w dół od pozycji Latarka. Przesuń palcem w górę od pozycji Latarka wyłączona, aby włączyć ją ponownie.