Ice View

< < Menu

Włączanie aparatu z etui telefonu

Aplikację Aparat można otworzyć i obsługiwać bezpośrednio na etui telefonu.

  1. Podnieś telefon do orientacji pionowej.
  2. Od razu przesuń dwa razy palcem w dół po etui telefonu.
    Uwaga: Długość przesunięcia placem musi przekraczać 3 cm.
  3. Zarejestruj zdjęcie lub klip wideo bezpośrednio z poziomu etui.

Masz problem z włączeniem aparatu?

Jeśli nie można uruchomić aplikacji Aparat z etui telefonu, należy sprawdzić, czy włączone zostały funkcje Uruchamiaj aplikację Aparat przy wyłączonym ekranie i Uruchamiaj aplikację Aparat z ekranu głównego Ice View.
  1. Na ekranie głównym dotknij Przycisk wszystkich aplikacji, a następnie znajdź i stuknij Ice View.
  2. Zaznacz opcje Uruchamiaj aplikację Aparat przy wyłączonym ekranie i Uruchamiaj aplikację Aparat z ekranu głównego Ice View.