HTC Sync Manager

< < Menu

Jak przywrócić kopię zapasową z komputera na telefon? (Android 8 lub starszy)

  1. Połącz telefon z komputerem.
  2. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij Ekran główny > Przenoszenie i Kopia zapasowa.
  3. W pozycji Kopia zapasowa i Przywracanie kliknij pozycję Przywróć.
  4. Wybierz plik kopii zapasowej do przywrócenia.
  5. Określ, czy bieżąca zawartość telefonu ma zostać zastąpiona zawartością z pliku kopii zapasowej.
  6. Kliknij pozycję Przywróć teraz.
  7. Jeśli dla pliku kopii zapasowej ustawiono hasło, wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
  8. Po przywróceniu kopii zapasowej, wybierz czy pozostawić plik kopii zapasowej, czy go usunąć z komputera.
Uwaga: W telefonach z systemem Android 5.0 lub starszym można przesunąć palcem w celu otwarcia panelu Powiadomienia, a następnie stuknąć pozycję Ekran główny przywrócony, aby zastosować spersonalizowany układ ekranu głównego telefonu.