HTC Sync Manager

< < Menu

Làm thế nào để tôi khôi phục bản sao lưu từ máy tính đến điện thoại của tôi? (Android 8 trở lên)

  1. Kết nối điện thoại của bạn vào máy tính.
  2. Trong HTC Sync Manager, nhấp Màn hình chính > Chuyển dữ liệu và Sao lưu.
  3. Dưới phần Sao lưu và Khôi phục, nhấp Khôi phục.
  4. Chọn file sao lưu để khôi phục lại.
  5. Chọn để thay thế nội dung hiện có trên điện thoại của bạn với nội dung từ file sao lưu.
  6. Nhấp vào Khôi phục lại ngay.
  7. Nếu file sao lưu có mật khẩu, nhập mật khẩu, sau đó nhấp vào OK.
  8. Sau khi bản sao lưu đã được khôi phục, chọn giữ lại file sao lưu hoặc xóa bỏ nó khỏi máy tính.
Ghi chú: Trên các mẫu điện thoại có Android 5.0 hoặc cũ hơn, bạn có thể trượt mở bảng Thông báo, sau đó gõ vào Khôi phục màn hình chínhđể áp dụng giao diện Màn hình chính được cá nhân hóa vào điện thoại của bạn.