HTC Sync Manager

< < Menu

Làm thế nào để sao lưu điện thoại của tôi sang máy tính? (Android 8 trở lên)

Khi tạo bản sao lưu điện thoại HTC, HTC Sync Manager đặt tên file sao lưu bằng cách sử dụng model điện thoại.
  1. Kết nối điện thoại của bạn vào máy tính.
  2. Trong HTC Sync Manager, nhấp Màn hình chính > Chuyển dữ liệu và Sao lưu.
  3. Trong phần Sao lưu và Khôi phục:
    • Chọn có đưa nội dung đa phương tiện từ điện thoại của bạn vào bản sao lưu hay không.
    • Chọn có luôn sao lưu điện thoại mỗi khi kết nối nó với máy tính hay không.
  4. Nhấp chuột Sao lưu bây giờ.
  5. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sao điện thoại, chọn xem có thiết lập mật khẩu cho file sao lưu không. Nhập và xác nhận mật khẩu, sau đó nhấp vào OK.