Edge Sense

< < Menu

Uygulamalarınızda eylemler gerçekleştirmek için sıkma

Edge Sense, yalnızca telefonunuzu sıkarak uygulamalarınızda bazı eylemleri gerçekleştirmenizi sağlar.

Eylemler gerçekleştirmek amacıyla sıkma hareketleriyle önceden tanımlanmış olan varsayılan uygulamalar vardır:

Not:
  • Önceden tanımlanmış eylemlere sahip tüm varsayılan uygulamaları görmek için, telefonunuzun Internet'e bağlanması gerekir ve bu uygulamalar telefonunuza yüklenmiş olmalıdır. Ayrıca, uygulama içi seçenekler özelliğini ilk kez kullanırken Daha fazla uygulama içi seçenek ekle öğesine, ardından Kabul ediyorum öğesine dokunmanız da gereklidir.
  • Varsayılan uygulamaların çoğu seçili değildir. Sıkma hareketlerini etkinleştirmek için ilgili uygulamaları seçmeniz gerekir.