Edge Sense

< < Menu

Gelişmiş modu etkinleştirme

Gelişmiş modu açmak sıkıp tutma hareketini etkinleştirir. Bu modda Edge Sense işleviyle aşağıdakileri yapabilirsiniz:
  • HTC Kamera uygulamasını kullanırken, ana ve ön kameralar arasında geçiş yapmak için telefonunuzun alt kenarlarını sıkıp tutun. Bunu yalnızca sıkma hareketinin (ister kısa süreli sıkma isterse de sıkıp tutma olsun) Kamera uygulamasını başlat şeklinde ayarlanması durumunda gerçekleştirebilirsiniz.
  • Sıkma hareketi sırasında, sıkma sürenize bağlı olarak iki farklı eylem gerçekleştirin. Kısa süreli sıkma hareketi varsayılan olarak Kamera uygulamasını açar. Sıkıp tutma hareketi, varsayılan sesli yardımcı olan Google Assistant uygulamasını başlatır. Bu iki sıkma hareketini başka eylemlere atayabilirsiniz.
  1. Giriş ekranında Tüm uygulamalar düğmesi > Ayarlar > Edge Sense öğesine dokunun.
  2. Gelişmiş modu etkinleştir onay kutusunu seçin.
  3. Sıkma kuvveti düzeylerini ayarlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
  4. Sıktığınızda telefonun gerçekleştireceği eylemi değiştirmek için, Kısa süreli sıkma eylemini özelleştir öğesine dokunup tercih ettiğiniz seçeneği belirleyin.
  5. Sıkıp tuttuğunuzda telefonun gerçekleştireceği eylemi değiştirmek için, Sıkıp tutma eylemini özelleştir öğesine dokunup tercih ettiğiniz seçeneği belirleyin.
  6. Ayarlarınızı kaydetmek için GERİ tuşuna basın.