HTC Desire 650‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Välja ett bildtagningsläge

Växla till det bildtagningsläge som ska användas för att ta bilder eller videoklipp. Kameran på HTC Desire 650 delar in bildlägen i kategorier så att du snabbt kan hitta önskat läge.
  1. Tryck på för att öppna den utskjutbara menyn.

    Du kan också dra till höger från den vänstra kanten i liggande läge eller dra nedåt från den övre kanten i stående läge.

  2. Rulla genom menyn för att visa tillgängliga bildtagningslägen.
  3. Tryck på önskat bildtagningsläge.
  4. För att snabbt växla mellan främre och huvudkamera trycker du på på sökningssidan.
  5. Du kan snabbt växla tillbaka till antingen foto- eller videoläge när du är i andra bildlägen utan att öppna den utskjutbara menyn.Tryck bara på precis nedanför huvudslutarknappen för att växla tillbaka till fotoläge eller för att växla tillbaka till videoläge.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?