HTC Desire 650‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Flera bakgrunder

Du kan dela en panoramabild i tre delar så att den breder ut sig på tre av startsidans paneler som en enda bild. Eller så kan du välja att ställa in tre olika bakgrunder för varje widgetpanel.
Viktigt:
 • Du kan endast tillämpa Flera bakgrunder i Klassisk layout för startsidan.
 • Du kan endast ställa in Flera bakgrunder för tre widgetpaneler. Bilden längst till höger kommer att användas som bakgrund för ytterligare paneler.
 1. Tryck på och håll ned ett tomt utrymme på en widgetpanel.
 2. Tryck på Redigera aktuellt tema > Startsidans bakgrund.
 3. Tryck på > Flera.Du ser då tre sidminiatyrer.
 4. Tryck på Ändra bakgrund under den första sidminiatyren.
 5. Välj från de förinställda bakgrunderna eller tryck på för att välja från dina foton.

  Om du har valt ett panoramafoto måste du beskära det. Starta från området som passar den vänstra widgetpanelen på startsidan.

 6. Upprepa steg 4 och 5 för att ändra bakgrunden för den andra och tredje widgetpanelen.
 7. Tryck på .
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?